31 lipca Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało list intencyjny o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, która jest ośrodkiem koordynującym działalność 33 polskich instytutów badawczych, skupiających ponad 4500 naukowców. Resort obrony reprezentował minister Mariusz Błaszczak, a Sieć Badawczą Łukasiewicz – jej prezes Piotr Dardziński. Będą też współpracować przy realizacji projektów Europejskiej Agencji Obrony (EDA, European Defence Agency) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA, European Space Agency) (PIAP Space zaprojektuje kosmiczne ramię robotyczne).

Celem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest identyfikowanie innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, dla podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Wojska Polskiego

Celem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest identyfikowanie innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, dla podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Wojska Polskiego

Jak podkreśla MON, zawarte porozumienie pozwoli na zharmonizowanie planowania badań naukowych i prac rozwojowych z procesem programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz działań w ramach współpracy resortu z nauką i przemysłem pozwoli na ukierunkowanie prac nad technologiami niezbędnymi do osiągnięcia konkretnych zdolności operacyjnych Wojska Polskiego oraz mogą mieć istotny wpływ na obszar obronności państwa w perspektywie 20 lat (Nowe funkcjonalności PIAP Patrol, 2020-07-29).

Minister Błaszczak podkreślił, że resort chce wykorzystać potencjał polskich naukowców w sposób przemyślany i skoordynowany, dlatego powstaje 15-letni plan dotyczący kierunków badań, a ramach struktury ministerstwa powstanie Departament Innowacji, który będzie odpowiedzialny właśnie za działania. Oprócz tego, jest również inicjatywa dotycząca nagradzania prac magisterskich i prac doktorskich, które skoncentrowane są na badaniach związanych z obronnością, a w dalszej kolejności zostanie powołane forum na rzecz innowacyjności.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych. W ramach wszystkich 4 Grup Badawczych (Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie) Instytuty Łukasiewicza prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami na potrzeby obronne

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych. W ramach wszystkich 4 Grup Badawczych (Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie) Instytuty Łukasiewicza prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami na potrzeby obronne

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON, Marcin Ociepa podkreślił, że rozwój innowacji nie jest możliwy bez współpracy ośrodków naukowych, przemysłu i sił zbrojnych. – Sięgamy do potencjału polskich uczelni wyższych i polskiego przemysłu. Robimy wszystko, aby zbliżyć te światy – polskiej armii, coraz liczniejszej i coraz nowocześniejszej, polskiej nauki i polskiego przemysłu. Dlatego, że bez tej współpracy nie ma innowacji. Innowacji nie da się zamknąć czy wytworzyć w jakimś wąskim kręgu, to wymaga wymiany informacji i wymiany doświadczeń – mówił wiceminister.

Podczas uroczystości, gdzie zaprezentowano projekty oraz roboty Sieci Badawczej Łukasiewicz, szef MON podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i zawarcia tej umowy. – Jestem przekonany, że przed polskimi naukowcami stoi wielka szansa, aby ich pomysły, ich koncepcje były wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

/ Film i zdjęcia: MON

List intencyjny w tym przypadku – inaczej niż zazwyczaj – nie tyle inicjuje przyszłą współpracę stron, co ją zacieśnia, organizuje i rozwija o nowe obszary. Jesteśmy jako Centrum Łukasiewicz z Ministerstwem Obrony Narodowej od miesięcy w stałym i bliskim kontakcie. Pracujemy wspólnie nad rozwiązaniami dla polskiej obronności i bezpieczeństwa, prezentujemy pomysły wspólnych projektów badawczych, a Instytuty badawcze skupione w – działającej od niewiele ponad roku – Sieci Badawczej Łukasiewicz mają wieloletnią historię współpracy z polskim wojskiem. Praca dla armii to praca dla bardzo wymagającego klienta. Dla klienta, który doskonale wie czego oczekuje, a oczekiwania ma wysokie. I taką współpracę – w reżimie wysokich standardów i skupienia na jakości – naukowcy Łukasiewicza lubią najbardziej. Można śmiało powiedzieć, ze Łukasiewicz to idealny partner do prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami na potrzeby obronne rozumiane szeroko i wielowymiarowo. Siec Badawcza Łukasiewicz posiada wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach wszystkich 4 kierunków działalności: Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie – powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Efekty współpracy w postaci inicjowanych projektów, programów, a nawet programów strategicznych – kończących się na różnych poziomach gotowości technologicznej produktów i systemów, mogą stanowić wymierne wsparcie dla poprawy samowystarczalności produkcyjnej Polski w wybranych obszarach technologicznych (m.in. mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki, radioelektroniki, automatyki i autonomizacji, inżynierii materiałowej, technologii rakietowych) i realizacji procesu modernizacji technicznej SZ RP w wymiarze narodowym, co jest zgodne z założeniami najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie tez polegała także na organizacji wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i świadomość naukowo-techniczną w Ministerstwie i Łukasiewiczu. MON z Siecią Badawczą będą współpracowały przy pozyskiwaniu środków wsparcia z programów unijnych, komisji europejskiej, ESA oraz EDA w obszarze technologii posiadających potencjał wykorzystania w SZ RP.

Już wkrótce naukowcy Łukasiewicza rozpoczną prace nad nowymi projektami dla polskiej armii. Łukasiewicz z MON będzie także pracował nad technologią tranzystorów na bazie azotku galu dla zastosowań wojskowych. Celem projektu jest opracowanie technologii związanych z rozwojem wielopasmowych radarów tj. technologii produkcji tranzystorów mocy w pasmach UHF, L, S, C i X oraz  technologii wykonywania układów MMIC w paśmie X. Projekt może zapewnić polskiej armii samowystarczalność w dziedzinie techniki radarowej i łączności bezprzewodowej. Stanowi to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa Państwa. Polskie mikrofalowe tranzystory dla radarów i łączności radiowej (MSPO2019: Radary Bystra dla WP, 2019-09-06).

Łukasiewicz będzie również prowadził badania nad oceną możliwości opracowania technologii otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy dostępnej w Polsce. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana polska technologia otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy o dedykowanych właściwościach. Uruchomienie krajowej produkcji nitrocelulozy jest niezbędne dla zapewnienia stałych dostaw do zakładów zbrojeniowych półproduktu, o określonych, powtarzalnych właściwościach i parametrach, na potrzeby produkcji nowoczesnych materiałów miotających do amunicji różnego typu oraz silników rakietowych (Kolejne inwestycje w Mesko, 2020-07-09).

Wśród wspólnych inicjatyw znajduje się m.in. opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie do produkcji kadłubów do amunicji HE z wysoko wytrzymałych gatunków stali spełniających współczesne wymagania w zakresie fragmentacji naturalnej. Celem tego projektu jest opracowanie grupy gatunkowej stali oraz zastosowanie tego materiału do wytwarzania nowoczesnych kadłubów pocisków odłamkowo-burzących nowej generacji, W ramach projektu zostanie zaprojektowany dla tej amunicji zapalnik zbliżeniowy. Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym stwarza realne szanse na rozpoczęcie w Polsce wysokiej jakości badań dotyczących projektowania materiałów fragmentujących oraz metodyki badania i oceny tych materiałów w warunkach eksploatacji (Amunicja HE do Raków po badaniach, 2020-06-05).