Pomiędzy 28 a 31 sierpnia br., siły zbrojne Republiki Białoruś (Woorużenije Siły Respubliki Bielarus) zrealizowały kolejne ćwiczenia w pobliżu polskiej granicy. Wcześniej podobne manewry, także w pobliżu granicy z Litwą, zostały zrealizowane pomiędzy 17 a 20 sierpnia. Podwyższona aktywność wojskowa jest związana z niestabilną sytuacją polityczno-społeczną po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia (Białoruskie ćwiczenia na polskiej granicy, 2020-08-17).

W ćwiczeniu w obwodzie grodzieńskim wzięły udział pododdziały zmechanizowanie, pancerne, powietrznodesantowe, inżynieryjne, a także wyposażone w bezzałogowe statków latające i środki walki elektronicznej

W ćwiczeniu w obwodzie grodzieńskim wzięły udział pododdziały zmechanizowanie, pancerne, powietrznodesantowe, inżynieryjne, a także wyposażone w bezzałogowe statków latające i środki walki elektronicznej

Zgodnie z informacją ministerstwo obrony Republiki Białoruś z 30 sierpnia, opublikowaną w związku z wejściem ćwiczenia w aktywną fazę, nadzorował je dowódca Zachodniego Dowództwa Operacyjnego generał dywizji Wiktor Gulewicz. Ćwiczenie zrealizowano na poligonie Hoża w obwodzie grodzieńskim, ale także na obszarach leśnych i polnych poza nim, gdyż jego celem było przygotowanie i przeprowadzenie akcji specjalnych i obronnych na taktycznym kierunku grodzieńskim.

Żołnierze 103. Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Mobilnej z Witebska ćwiczyli z użyciem m.in. zmodernizowanych kołowych transporterów opancerzonych BTR-70MB1. Pojazdy zostały zmodernizowane przez 140. Zakłady Remontowe z Borysowa w 2017. Na wyposażeniu sił zbrojnych znajduje się 39 takich wozów

Żołnierze 103. Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Mobilnej z Witebska ćwiczyli z użyciem m.in. zmodernizowanych kołowych transporterów opancerzonych BTR-70MB1. Pojazdy zostały zmodernizowane przez 140. Zakłady Remontowe z Borysowa w 2017. Na wyposażeniu sił zbrojnych znajduje się 39 takich wozów

W trakcie ćwiczenia zrealizowano scenariusz walk zaczepnych: lokalizacji, konfrontacji i neutralizacji grup dywersyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnych formacji zbrojnych przeciwnika z wykorzystaniem lotnictwa sił specjalnych we współpracy z pododdziałami pancernymi i piechoty zmotoryzowanej. Zrealizowano także scenariusz  działań obronnych w dwóch kierunkach, w tym z batalionem czołgów. Zakres ćwiczenia obejmował wcześniej wyznaczony 50-kilometrowy odcinek frontu.

Pierwszego dnia ćwiczenia żołnierze kompanii desantowej samodzielnego gwardyjskiego batalionu desantowego ze 103. Gwardyjskiej Samodzielnej Brygady Mobilnej z Witebska, wchodzącej w skład Sił Operacji Specjalnych (SSO) prowadzili działania kontrdywersyjne w pobliżu granicy z Polską. Jednostki naziemne były wspierane przez śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8MTW-5, a także pododdziały zwiadu i rozpoznania oraz walki elektronicznej. Jednostki SSO już drugi raz w ciągu kilkunastu dni zostały przebazowane z Witebska.

W ćwiczeniu wziął udział jeden z dwunastu zamówionych w Rosji śmigłowców wielozadaniowych Mi-8MTW-5, dostarczonych w dwóch partiach po sześć egzemplarzy 30 listopada 2016 i 11 kwietnia 2017. Zostały wyposażone w system samoobrony Ł370-5 Witebsk (Prezydent-S) / Zdjęcia: Ppłk Dmitrij Łobaszow, ministerstwo obrony Republiki Białoruś

W ćwiczeniu wziął udział jeden z dwunastu zamówionych w Rosji śmigłowców wielozadaniowych Mi-8MTW-5, dostarczonych w dwóch partiach po sześć egzemplarzy 30 listopada 2016 i 11 kwietnia 2017. Zostały wyposażone w system samoobrony Ł370-5 Witebsk (Prezydent-S) / Zdjęcia: Ppłk Dmitrij Łobaszow, ministerstwo obrony Republiki Białoruś

Drugiego dnia ćwiczeń teatr działań przeniósł się w rejon przeprawy przez Niemen. Kompania czołgów samodzielnego batalionu pancernego 6. Gwardyjskiej Kijowsko-Berlińskiej Brygady Zmechanizowanej, wyposażona w czołgi T-72B pełniła rolę agresora prowadząc działania zaczepne na wybranym odcinku po przekroczeniu granicy białoruskiej.

Działania obronne realizowały wspomniana 103. Gwardyjska Samodzielna Brygada Mobilna ze zmodernizowanymi kołowymi transporterami opancerzonymi BTR-70MB1, wspartymi przez wydzielony wcześniej z brygady zmechanizowanej pluton czołgów oraz jednostki inżynieryjne z mostem pontonowym, na którym pokonano przeszkodę wodną, aby przejść do blokady. Według oświadczenia białoruskiego resortu obrony, jednostki symulujące siły nieprzyjaciela zostały rozbite (Kolejne T-72B3 na Białorusi, 2018-11-28).