10 kwietnia krakowska 3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisanej 11 marca umowie ze spółką Mesko ze Skarżyska-Kamiennej na dostawę 3,5 tysiąca zapalników C-88 (Zmodernizowana amunicja dla Leopardów, 2018-07-04). Z tego 2500 w ramach zamówienia podstawowego i 1000 w ramach opcjonalnego. Wartość umowy to 3 138 100 zł netto (3 859 863 zł brutto).

Zapalniki ćwiczebne C-88 wykorzystywane są w amunicji 120 mm x 570 z pociskiem ćwiczebnym odłamkowo-burzącym HE-TP / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Zapalniki ćwiczebne C-88 wykorzystywane są w amunicji 120 mm x 570 z pociskiem ćwiczebnym odłamkowo-burzącym HE-TP / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Postępowanie ogłoszone 8 stycznia prowadzono w ramach ograniczonej procedury przyśpieszonej. Kryterium oceny była w 60% cena i w 40% termin dostawy. Zapalniki mają być przekazane w 2019 do Składu Stawy w Dęblinie.