12 marca włoski Beretta Holding (w którego skład wchodzi fabryka broni strzeleckiej Fabbrica d’Armi Pietro Beretta) podpisał umowę z Katarem na dostawy broni strzeleckiej i rozpoczęcie jej produkcji na miejscu. Ze strony włoskiej w podpisaniu porozumienia brała udział minister obrony Roberta Pinotti, ze strony katarskiej wicepremier i minister spraw obronnych Chalid bin Mohamed al-Attiyah.

Beretta rozszerza rodzinę 7,62-mm karabinów ARX200 o model ze skróconą 305-mm lufą, który ma uzupełniać bazową konstrukcję z lufą 406 mm / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Beretta rozszerza rodzinę 7,62-mm karabinów ARX200 o model ze skróconą 305-mm lufą, który ma uzupełniać bazową konstrukcję z lufą 406 mm / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W ramach pierwszego etapu, katarskie siły zbrojne zamówiły partię broni strzeleckiej obejmującą pistolety samopowtarzalne, karabinki i karabiny automatyczne. Ma ona trafić na miejsce w kwietniu 2018. To tylko wstęp do drugiego etapu umowy, w ramach którego podległe resortowi obronnemu Kataru przedsiębiorstwo Barzan Holdings ma utworzyć z Beretta Holdings spółkę joint venture Bindig.

Zlokalizowany w Doha zakład ma montować, a następnie wytwarzać na miejscu, w wyznaczonej przez katarskich wojskowych strefie przemysłowej Barzan (Barzan Industrial Zone, BIZ) włoskie konstrukcje strzeleckie. W Katarze mają powstawać m.in. 5,56-mm karabinki Beretta ARX160 i 7,62-mm karabiny ARX200.

Włosko-katarskie porozumienie jest jednym z wielu umów zawartych między rządem Włoch i Kataru, które obejmują też podpisane w 2017 kontrakty na dostawy korwety, okrętu-doku i okrętów wsparcia za 5 mld EUR (21 mld zł).

Barzan Holdings powstał 7 marca 2018 i jest kierowany przez Nassera al-Naimi. To państwowe przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest długoterminowy rozwój miejscowego przemysłu zbrojeniowego, co ma w dużej mierze uniezależnić Katar od zagranicznych dostawców. Barzan Holdings jest w pełni finansowany przez miejscowy resort obronny. Mieści się w wydzielonej przez wojsko strefie przemysłowej BIZ o powierzchni 26 kilometrów kwadratowych.

Na miejscu mają powstać placówki badawczo-rozwojowe, prowadzące też próby i badania sprzętu wojskowego. Elementem strefy Barzan będą też budynki biurowe i mieszkalne. Trzecim elementem kompleksu mają być ulokowane w wojskowym obszarze przemysłowym zakłady produkcyjne. Całość ma być silnie strzeżonym obszarem.

Analiza

W 2016 Beretta Holdings miała 679,4 mln EUR skonsolidowanych obrotów (z czego połowa przypada na rynek amerykański), co jest wartością o 3% wyższą niż w roku poprzednim. Grupa przez inwestycje i przejęcia zwiększa liczbę podmiotów zależnych, obecnie jest ich 30. W 2016 zanotowano też 17-procentowy wzrost sprzedaży. W 2016 zysk wynosił 60 mln EUR i wzrósł o 26% w porównaniu do roku wcześniejszego. Wzrasta też udział sprzedaży produktów nie będących bronią – dotyczy to branży optycznej (106 mln EUR obrotów w 2016, wzrost o 14%), odzieży i akcesoriów (35,5 mln EUR w 2016, wzrost o 5%).