13 lutego podczas Szczytu NATO w Brukseli, ministrowie obrony Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Węgier podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia regionalnego połączonego dowództwa operacji specjalnych R-SOCC (Regional Special Operations Component Command). Państwem ramowym są Węgry, do inicjatywy dołączy także Austria – państwo neutralne pozostające poza strukturami Sojuszu ( Austria kupuje śmigłowce, 2019-01-07; SSG M1 dla Jagdkommando, 2018-11-24).

List intencyjny dotyczący powołania dowództwa R-SOCC został podpisany przez ministrów obrony Węgier Tibora Benkę, Słowacji Petera Gajdoda i Słowenii Karla Erjaveca oraz zastępcę ministra obrony Chorwacji Petara Mihatova w obecności zastępcy sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller / Zdjęcie: NATO

List intencyjny dotyczący powołania dowództwa R-SOCC został podpisany przez ministrów obrony Węgier Tibora Benkę, Słowacji Petera Gajdoda i Słowenii Karla Erjaveca oraz zastępcę ministra obrony Chorwacji Petara Mihatova w obecności zastępcy sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller / Zdjęcie: NATO

Porozumienie otwiera drogę do utworzenia regionalnego dowództwa do prowadzenia i koordynacji operacji specjalnych. Wspólne struktury mają zwiększyć możliwości i efektywne wykorzystanie jednostek specjalnych. R-SOCC nie będzie strukturą o ciągłym charakterze funkcjonowania, a wykorzystywaną w razie potrzeby. Dlatego poszczególne strony porozumienia będą mogły wykorzystywać własne jednostki specjalne również samodzielnie.

Nowe wielonarodowe dowództwo zostanie powołane zgodnie z doktryną NATO, przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy Sztabu Operacji Specjalnych NATO (NATO Special Operations Headquarters) w Mons w Belgii. Będzie przeznaczone głównie do prowadzenia operacji pod auspicjami NATO i Unii Europejskiej. Zakłada się także jego uczestnictwo w innych wielostronnych misjach, ćwiczeniach lub szkoleniach.

Do kolejnej natowskiej inicjatywy dotyczącej powołania dowództwa operacji specjalnych została zaproszona Austria, która wkrótce ma podpisać list intencyjny w tej sprawie / Zdjęcie: Bundesheer

Do kolejnej natowskiej inicjatywy dotyczącej powołania dowództwa operacji specjalnych została zaproszona Austria, która wkrótce ma podpisać list intencyjny w tej sprawie / Zdjęcie: Bundesheer

Minister Obrony Węgier Tibor Benko poinformował, że wstępna gotowość operacyjna R-SOCC zostanie osiągnięta w 2021, a pełna do 2024. Z racji, iż Węgry zostały państwem ramowym siedziba dowództwa znajdzie się w tym państwie. Benko zaznaczył, że główny obszar odpowiedzialności R-SOCC będzie zogniskowany na zagrożeniach dla NATO i Unii Europejskiej ze wschodu i południa. Istotnym obszarem będą Zachodnie Bałkany, których stabilizacja ma kluczowe znaczenie dla Węgier i całego regionu. Węgierski minister wskazał, że strony nowej inicjatywy powinny szukać rozwiązań dla napiętej sytuacji w Kosowie i utrzymania tam pokoju.

Analiza
R-SOCC to trzecia tego typu inicjatywa spajająca dowództwa operacji specjalnych państw członkowskich NATO. 7 czerwca 2018 przedstawiciele Holandii, Belgii i Danii powołali połączone dowództwo operacji specjalnych C-SOCC (Composite Special Operations Component Command). Wstępna gotowość operacyjna C-SOCC ma zostać osiągnięta jeszcze w 2019, a pełna w dwa lata później. Z kolei w 2017 przedstawiciele Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowenii podpisali podobne porozumienie o utworzeniu wspólnego lotniczego ośrodka szkoleniowego dla wojsk specjalnych (Dowództwo operacji specjalnych C-SOCC, 2018-06-10).