30 października w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę śmigłowca Airbus Helicopters H135. Zakup zostanie sfinansowany z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2019. Wartość umowy to 46 465 710 zł brutto.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) jest jedynym na razie polskim użytkownikiem 27 śmigłowców Airbus Helicopters H135, oznaczonego wcześniej jakoEC135, w tym 23 w wersji P2+ i 4 w wersji P3, a także jednego symulatora lotów, dostarczonych w latach 2009-2010 (P2+) i 2015 (P3). Zastąpiły one w linii przestarzałe Mi-2 plus. / Zdjęcie: Airbus Helicopters.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) jest jedynym na razie polskim użytkownikiem 27 śmigłowców Airbus Helicopters H135, oznaczonego wcześniej jakoEC135, w tym 23 w wersji P2+ i 4 w wersji P3, a także jednego symulatora lotów, dostarczonych w latach 2009-2010 (P2+) i 2015 (P3). Zastąpiły one w linii przestarzałe Mi-2 plus. / Zdjęcie: Airbus Helicopters.

Przetarg wygrała 8 października spółka Heli Invest, pokonując kontrofertę koncernu Bell Helicopter Textron z Fort Worth w Teksasie z modelem 429 o wartości 47 187 419,88 zł. Zaproszenie do składania ofert opublikowano 19 maja, a ich otwarcie nastąpiło 9 lipca (H135 dla Straży Granicznej, 2018-10-09; Oferty na śmigłowiec dla Straży Granicznej, 2018-07-10; Śmigłowiec dla Straży Granicznej, 2018-05-21).

Umowę na dostawę śmigłowca podpisała Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz przedstawiciel spółki Heli Invest, Wojciech Kowalewski. Zgodnie z zapisami umowy dostawa śmigłowca powinna być zrealizowana do października 2019. /Zdjęcie: SG

Umowę na dostawę śmigłowca podpisała Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wioleta Gorzkowska oraz przedstawiciel spółki Heli Invest, Wojciech Kowalewski. Zgodnie z zapisami umowy dostawa śmigłowca powinna być zrealizowana do października 2019. /Zdjęcie: SG

H135 zostanie dostarczony z wbudowanym wyposażeniem pilotażowo-nawigacyjnym, systemem obserwacji lotniczej ze zintegrowaną głowicą optoelektroniczną (kamera termowizyjna 3. generacji, dzienna HD TV z dalmierzem laserowym, systemem automatycznego śledzenia i obróbki obrazu, odbiornikiem GPS i jednostką pomiaru bezwładnościowego). Ponadto załoga będzie dysponować reflektorem-szperaczem i specjalistycznym stanowiskiem dla operatorów systemów pokładowych. W śmigłowcu zostaną także zainstalowane dwa dostarczone przez SG radiotelefony cyfrowe łączności służbowej. Wyposażenie śmigłowca w specjalistyczne systemy obserwacyjne jest niezbędne z uwagi na specyfikę realizowanych zadań podczas wykonywania lotów w dzień i w nocy, w warunkach obserwacji wzrokowej (VFR) i na podstawie instrumentów (IFR) (H135 w programie TH-XX, 2018-10-23).

Analiza
Lotnictwo Straży Granicznej (LSG) prowadzi operacje lotnicze zarówno na granicy lądowej, jak i morskiej. Do głównych zadań lotnictwa Straży Granicznej należy prowadzenie działań obserwacyjno-rozpoznawczych mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz walkę z przemytem.

Statki powietrzne lotnictwa Straży Granicznej wykorzystywane są także we wspólnych operacjach koordynowanych przez Agencję FRONTEX. W latach 2009-2017 lotnictwo SG zrealizowało we współpracy z Agencją FRONTEX w sumie 18 misji w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Aktualnie LSG ma na wyposażeniu 13 statków powietrznych, w tym 4 śmigłowce PZL-Kania, pojedynczy W-3AM Anakonda, samoloty M28 Skytruck i M20 Mewa, 4 samoloty PZL-104MF Wilga 2000 i 2 samoloty ASP S15-1 Stemme. Personel lotniczy liczy łącznie 58 osób: 22 pilotów, 36 operatorów/mechaników.