12 września Służba Więzienna poinformowała, że w toku postępowania dotyczącego dostaw 600 karabinków samopowtarzalnych kalibru 5,56 mm wystąpiła istotna zmiana okoliczności (SW zmienia SIWZ, 2017-09-08). Przez to, jak można przeczytać w komunikacie, jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Stąd zadecydowano o unieważnieniu postępowania.

Służba Więzienna zadecydowała, że zakup nowych samopowtarzalnych karabinków 5,56 mm x 45 nie jest priorytetem, bardziej pilne jest pozyskanie wyrzutników pocisków obezwładniających i anulowała postępowanie. Być może przyczyniły się do tego także niejasno sformułowane warunki postępowania na broń / Zdjęcie: Służba Więzienna

Służba Więzienna zadecydowała, że zakup nowych samopowtarzalnych karabinków 5,56 mm x 45 nie jest priorytetem, bardziej pilne jest pozyskanie wyrzutników pocisków obezwładniających i anulowała postępowanie. Być może przyczyniły się do tego także niejasno sformułowane warunki postępowania na broń / Zdjęcie: Służba Więzienna

Oficjalnym powodem było wycofanie z użytkowania tego samego dnia 26-mm pistoletu sygnałowego wz. 1978 i powtarzalnej strzelby kaliber 12 Winchester 1300 Defender. W tej sytuacji Służba Więzienna, zamiast kupować karabinki systemu AR, zdecydowała o zakupie w bieżącym roku wyrzutników pocisków obezwładniających. Mają one zastąpić wycofywane uzbrojenie.

Jak wyjaśniono w komunikacie: wyposażenie wszystkich jednostek penitencjarnych w ten rodzaj broni obezwładniającej przyczyni się do objęcia funkcjonariuszy Służby Więziennej szkoleniem, a tym samym uzyskaniem uprawnień do posługiwania się wybraną konstrukcją strzelecką. Ma to zapewnić ciągłość w realizowaniu ustawowych zadań formacji i zunifikować cykl prowadzonych szkoleń strzeleckich.