W odpowiedzi na pytania Militarnego Magazynu MILMAG Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) sprecyzowało jak ma wyglądać przywrócenie polskich myśliwców MiG-29 do lotów.

Zgodnie z informacją uzyskaną od DGRSZ przywrócone do lotów samoloty są bezpieczne. Prócz wymaganych prac obsługowych zostały wdrożone zalecenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych mające zapobiec wypadkom w przyszłości / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Zgodnie z informacją uzyskaną od DGRSZ przywrócone do lotów samoloty są bezpieczne. Prócz wymaganych prac obsługowych zostały wdrożone zalecenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych mające zapobiec wypadkom w przyszłości / Zdjęcie: Jakub Link-Lenczowski

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając na podstawie Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, po wnikliwej analizie wdrożonych zaleceń Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych oraz Inspektora Sił Powietrznych, podjął decyzję o wznowieniu eksploatacji samolotów MIG-29.

Można z tego wnioskować, że podczas gdy samoloty były uziemione prowadzono przy nich nie tylko wymagane czynności obsługowe mające pozwolić na utrzymanie ich w stanie gotowości do wznowienia lotów, ale również przeprowadzono prace mające zwiększyć bezpieczeństwo załóg, gdy te powrócą za stery.

Otwartą kwestią pozostaje pytanie o zakres wdrożonych zaleceń. Czy te dotyczą zarówno bezpieczeństwa foteli wyrzucanych K-36DM, problemów z rozszczelnieniem kabiny oraz integralności instalacji paliwowej?

Z odpowiedzi DGRSZ dowiadujemy się, że: Działania te, obok realizacji czynności profilaktycznych i usuwania wykrytych wcześniejszych usterek, miały na celu utrzymanie floty w gotowości do wznowienia lotów po spełnieniu wszystkich niezbędnych do tego warunków. Wszystkie zalecenia KBWL LP (Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – przyp. red.) zostały wdrożone co pozwoli na bezpieczną eksploatację tych samolotów.

Inną, równie ważną, kwestią jest sposób w jaki mają być przywrócone uprawnienia pilotów. Tutaj Wydział Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych informuje: Piloci samolotów MiG-29 utracili aktualności posiadanych dopuszczeń personelu latającego do wykonywania czynności lotniczych w czasie lotu, w związku z przekroczeniem dopuszczalnych przerw w wykonywaniu lotów. Zgodnie z Regulaminem lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2016) w przypadku utraty ważności uprawnień lub dopuszczeń na danym typie statku powietrznego przez wszystkich pilotów w danej jednostce lotniczej zezwala się na przywrócenie tych ważności przez pilotów innej jednostki lub na wzajemne przywrócenie ważności po kolejnym wykonaniu lotów w charakterze szkolonego i kontrolującego przez pilotów z uprawnieniami instruktorskimi wyznaczonych przez Inspektora Sił Powietrznych.

Można więc wnioskować, że zostanie podjęta decyzja o wzajemnym przywróceniu sobie uprawnień przez najbardziej doświadczonych pilotów-instruktorów, którzy następnie dopuszczą do lotów pozostałych. Takie rozwiązanie sugerował zresztą w swoich wypowiedziach dla mediów Tomasz Drewniak, Inspektor Sił Powietrznych w latach 2016-1017 (MiGi-29 powracają do służby, 2019-11-25).

Na koniec pozostaje zadać pytanie jak wielu pilotów samolotów MiG-29 zdecydowało się kontynuować służbę na tych samolotach. Starzejące się myśliwce cieszą się złą sławą. Nie jest tajemnicą, że część lotników zdecydowało się na służbę w innych jednostkach wojskowych, co wiąże się z przeszkoleniem na inne statki powietrzne.

Choćby częściowe przywrócenie myśliwców MiG-29 do służby odciąży samoloty F-16. Te przejęły zobowiązania sojusznicze i wszystkie zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak należy podkreślić, iż zakup nowoczesnych samolotów w ramach programu Harpia nadal jest pilną potrzebą. Choć z drugiej strony podczas prezentowania nowego Planu Modernizacji Technicznej wspomniano także o pozyskaniu dodatkowych F-16.