27 maja służba prasowa Urzędu do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) poinformowała, że dzień wcześniej pododdziały 37. Brygady Zmechanizowanej (Panzergrenadierbrigade 37 Freistaat Sachsen) z Frankenberg w Saksonii jako pierwsze w wojskach lądowych (Heer) rozpoczęły wdrażanie nowego systemu zarządzania polem walki klasy BMS (Battle Management System). Formacja ta ma stanowić trzon kolejnej niemieckiej rotacji sił natychmiastowego reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) w 2023.

Niemcy są kolejnym państwem, które zdecydowało się na wybór systemu zarządzania polem walki klasy BMS, opartego na oprogramowaniu SitaWare Frontline, duńskiej spółki Systematic / Zdjęcie: Bundeswehra

Niemcy są kolejnym państwem, które zdecydowało się na wybór systemu zarządzania polem walki klasy BMS, opartego na oprogramowaniu SitaWare Frontline, duńskiej spółki Systematic / Zdjęcie: Bundeswehra

System BMS, oparty na oprogramowaniu SitaWare Frontline, zaoferowanym przez duńską spółkę Systematic, został wybrany przez BAAINBw 5 grudnia 2019. To rozwiązanie jest użytkowane przez około 30 sił zbrojnych na świecie. W przypadku niemieckich, docelowo zostanie w nie wyposażonych około 27 tysięcy pojazdów wojsk lądowych. Gotowość operacyjna systemu ma zostać osiągnięta do czasu przejęcia przez niemieckich grenadierów pancernych dowodzenia nad siłami VJTF za trzy lata. Postępowanie trwało mniej, niż 12 miesięcy.

Wdrożenie cyfrowego BMS do niemieckich wojsk lądowych w znaczącym stopniu zwiększy świadomość sytuacyjną żołnierzy. Stworzy jednolity obraz sytuacji na polu walki, a na poszczególne szczeble dowodzenia, począwszy od pojedynczego żołnierza, będą przekazywane informacje w czasie rzeczywistym.

System opiera się w dużej mierze na istniejącej infrastrukturze łączności radiowej, ale oferując lepszą ergonomię i funkcjonalności, zapewniając interfejs zbliżony do systemu Windows czy Android. Dzięki otwartej architekturze, będzie wykorzystywany na różnych typach pojazdów, wykorzystywanych przez Heer. Co ciekawe, na etapie prób operacyjnych w ubiegłym roku, część elementów nowego systemu już trafiła do pierwszych użytkowników. Pozwoliło to na uzyskanie informacji zwrotnej na temat eksploatacji systemu.

Niemiecki BMS będzie zbierać i systematyzować informacje z wyspecjalizowanych systemów i podsystemów niższego szczebla, takich jak system wsparcia ogniowego ADLER (Artillerie-, Daten-, Lage- und Einsatz-Rechnerverbund), wykorzystywany w pododdziałach artylerii.

Wdrożenie BMS w Bundeswehrze jest pierwszym etapem i istotnym krokiem cyfryzacji działań wojsk lądowych. Warto zauważyć, że 9 grudnia 2019 BAAINBw wybrał ofertę konsorcjum Atos z izraelską spółką Rafael Advanced Defence Systems, na opracowanie studium wykonalności w ramach programu ErzUntGlas. Program ma na celu zbudowanie przyszłej sieci kierowania i łączności pomiędzy wieloma bezzałogowymi statkami latającymi (tzw. rojem), a pojazdami naziemnymi do stworzenia trójwymiarowego obrazu pola walki. W przypadku pododdziałów pancernych Heer nowym systemem zarządzania polem walki będzie D-LBO (Digitalisation of Land-Based Operations). Wdrażany projekt BMS odbywa się zasadniczo w ramach D-LBO (Początek prac B+R w programie MGCS, 2020-05-25; Atos i Rafael w programie ErzUntGlas, 2019-12-11).