2 marca Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) rozstrzygnął postępowanie dotyczące dostawy 171 sztuk broni palnej różnego typu za równowartość 1 319 080,29 zł brutto. Co ciekawe zamówiono również (po raz pierwszy) karabinki MSBS Grot z przeznaczneniem do zastosowania w trenażerach strzeleckich Śnieżnik.

Pośród zamówionej broni jest 40  5,56-mm karabinków MSBS Grot, z czego 5 egzemplarzy przeznaczono na wyposażenie trenażera strzeleckiego Śnieżnik / Zdjęcie: WITU

Pośród zamówionej broni jest 40 5,56-mm karabinków MSBS Grot, z czego 5 egzemplarzy przeznaczono na wyposażenie trenażera strzeleckiego Śnieżnik / Zdjęcie: WITU

 

Podzielone na dwie części zamówienie zostało zlecone Fabryce Broni Łucznik-Radom. Pierwsza dotyczyła zakupu sześćdziesięciu 5,56-mm karabinków wz. 96 Beryl (331-00-000), trzydziestu trzech 5,56-mm subkarabinków wz. 96 Mini Beryl (332-00-000) i trzydziestu pięciu 5,56-mm karabinków MSBS (323-00-000-M16)-Grot.

Ponadto WITU poszukiwało dostawcy kolejnych egzemplarzy Beryli (15 szt.), Mini Beryli (15 szt.) i MSBS-Grot (5 szt.) na potrzeby trenażerów strzeleckich Śnieżnik. Druga część zamówienia dotyczyła dostawy ośmiu 40-mm granatników podwieszanych GPBO-40 (533.01.000.00.0), także z przeznaczeniem do Śnieżnika  (Części do Beryli, 2020-02-17, Kolejny Śnieżnik z WITU, 2018-06-19).

Postępowanie zostało ogłoszone 4 listopada 2019. Liczba wykonawców została ograniczona do dziesięciu. Termin składania ofert minął 2 grudnia 2019 o godz. 10.00. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena. Do tego terminu wpłynęła jedna oferta, a rozstrzygnięcie i jej wybór nastąpiło 22 stycznia 2020. Początkowa, szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 1 092 809,00 zł netto (1 344 155,07 zł brutto).

Opis
Śnieżnik to stacjonarna strzelnica laserowa do nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej oraz przygotowania żołnierzy do indywidualnych i zespołowych strzelań amunicją bojową na klasycznych strzelnicach do tarcz i figur bojowych. Służy także do nauki wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celów w różnym terenie, we wszystkich porach dnia i nocy, w mgle, śniegu, deszczu, na wietrze. Pozwala na naukę współdziałania w walce, a także przygotowuje żołnierzy do reagowania w sytuacjach nietypowych, np. gdy w polu ostrzału pojawiają się cywile lub zakładnicy.

Trenażer jest oferowany w różnych konfiguracjach: Śnieżnik 1 (symulacja strzelnicy), Śnieżnik 2 (symulacja pola walki), Śnieżnik 3 (symulacja walki w pomieszczeniach i bezpośredniego podejścia do budynków), Mini Śnieżnik (symulacja strzelnicy i pola walki). Dodatkowo zostały opracowane indywidualne symulatory stanowisk strzelca wyborowego, celowniczego 60-mm moździerza i 40-mm granatnika maszynowego oraz strzelca pokładowego śmigłowca, HMMWV i szybkiej łodzi.