24 stycznia 1. Regionalna Baza Logistyczna (1. RBLog.) w Wałczu udzieliła Fabryce Broni Łucznik-Radom zamówienia o wartości 3 122 630,35 zł brutto na dostawę technicznych środków materiałowych do broni strzeleckiej w ramach zawartej w 2016 umowy ramowej nr 61/W/2016. Trafią do Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego Piła.

1. Regionalna Baza Logistyczna udzieliła Fabryce Broni zamówienia na dostawę części zamiennych i zestawów obsługowo-remontowych do broni strzeleckiej w ramach umowy ramowej z 2016 / Zdjęcie: 10. Brygada Kawalerii Pancernej/Wojsko Polskie

1. Regionalna Baza Logistyczna udzieliła Fabryce Broni zamówienia na dostawę części zamiennych i zestawów obsługowo-remontowych do broni strzeleckiej w ramach umowy ramowej z 2016 / Zdjęcie: 10. Brygada Kawalerii Pancernej/Wojsko Polskie

W ramach zamówienia Fabryka Broni dostarczy zestawy części zamiennych i zestawy obsługowo-remontowe dla używanych przez Wojsko Polskie karabinków wz. 96 Beryl i subkarabinków wz. 96 Mini Beryl zasilanych nabojami 5,56 mm x 45; pistoletów maszynowych PM-84 do amunicji 9 mm x 18 oraz PM-84P i PM-98 zasilanych nabojem 9 mm x 19; oraz pistoletów wojskowych wz. 83 Wanad do amunicji 9 mm x 18.

Poprzednio Łucznik dostarczał zestawy remontowe w kwietniu 2018 i maju 2017. Największy polski producent indywidualnej broni strzeleckiej dla Sił Zbrojnych i Policji oprócz produkcji nowych konstrukcji, odpowiada także za remonty i modernizację (FB Radom dostarczy części zamienne, 2018-05-16; FB dostarczy części zamienne, 2017-05-23).