5 marca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę o wartości 4 980 956,22 zł netto z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym (WCBKT) z Warszawy dotyczącą dostaw lotniskowych urządzeń zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/N oraz lotniskowych dystrybutorów tlenu LDT/N i powietrza LDP/N na przyczepie.
 Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/N serii V na podwoziu Jelcz 443.32 mieści się 15-stopowym kontenerze przeznaczonym do szybkiego demontażu i przebazowania. Funkcję pulpitu operatora spełnia bezprzewodowy tablet umieszczony w kabinie kierowcy / Zdjęcie: WCBKT

Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/N serii V na podwoziu Jelcz 443.32 mieści się 15-stopowym kontenerze przeznaczonym do szybkiego demontażu i przebazowania. Funkcję pulpitu operatora spełnia bezprzewodowy tablet umieszczony w kabinie kierowcy / Zdjęcie: WCBKT

Zgodnie z zawartą umową, WCBKT do 30 listopada 2019 dostarczy urządzenia naziemnej obsługi statków powietrznych do dwóch nieujawnionych jednostek wojskowych. Są one przeznaczone do obsługi samolotów MiG-29, Su-22, M-28 Bryza i TS-11 Iskra oraz śmigłowców Mi-17, Mi-24 i W-3 Sokół. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena. WBCKT jest jedynym właścicielem dokumentacji technicznej wszystkich zamówionych urządzeń.

Jak dotąd wykonawca dostarczył Wojsku Polskiemu 90 urządzeń LUZES V/N, 22 LDT/N oraz 19 LDP/N. Poprzednia umowa na m.in. urządzenia tego typu dla wojska została zawarta 29 listopada pomiędzy Wydziałem Techniki Lotniczej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej z Kutna a WCBKT o wartości 31 mln zł netto. Z kolei 15 i 24 maja 2018 do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu zostały przekazane pierwsze egzemplarze LUZES V/N serii V, zabudowane na podwoziu Jelcz 443.32 (Trzecia umowa na Jelcze dla WP, 2018-12-18). Wcześniej, 27 marca tego samego roku rozpoczęto dostawy zmodyfikowanych urządzeń LUZES V/D seria IV na podwoziu Star 266M2.

Opis
LUZES V/N przeznaczony jest do zasilania systemów pokładowych statków powietrznych, uruchamiania ich silników i sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego. Urządzenie może obsługiwać dwa statki powietrzne naraz. LDT/N przeznaczony jest do napełniania instalacji statków powietrznych sprężonym tlenem, który jest magazynowany, oczyszczany i wydawany. Z kolei LDP/N napełnia instalacje sprężonym powietrzem.