Pod koniec grudnia łotewska Narodowe centrum placówek wojskowych i zakupów VAMOIC (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs) poinformowało o podpisaniu umowy na dostawy broni strzeleckiej dla sił zbrojnych. W ramach postępowania, prowadzonego w trybie negocjacji (zamówienie z wolnej ręki), Łotysze kupili za 418 tys. EUR (1,74 mln zł) niemiecką broń produkowaną przez przedsiębiorstwo Heckler & Koch. Decyzja zapadła 23 listopada, ale została ujawniona dopiero 27 grudnia.

Podstawowym uzbrojeniem żołnierzy łotewskich sił zbrojnych są niemieckie karabinki automatyczne G36V w różnych odmianach / Zdjęcia: US Army

Podstawowym uzbrojeniem żołnierzy łotewskich sił zbrojnych są niemieckie karabinki automatyczne G36V w różnych odmianach / Zdjęcia: US Army

Dzień później, 28 grudnia 2017 podległa łotewskiemu ministerstwu spraw wewnętrznych Agencja zakupów NVA (Nodrošinājuma valsts aģentūra) poinformowała o trzech umowach na dostawy broni. W ramach pierwszej Łotysze kupili karabiny snajperskie Accuracy International AXMC za 30 tys. EUR (125 tys. zł), które dostarczy lokalny przedstawiciel SIA Zommers z Rygi. Drugi kontrakt obejmował pistolety Glock o wartości 37,9 tys. EUR (158,2 tys. zł). Dostawcą będzie sam producent spółka Glock z austriackiej miejscowości Deutsch-Wagram. Trzecia umowa, warta 1 238 057,54 mln EUR (5,16 mln zł) obejmuje zakup pistoletów maszynowych, karabinków automatycznych i karabinów wyborowych produkcji niemieckiego Heckler & Koch.