Przejdź do serwisu tematycznego

Jubileusz 10-lecia Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

25-26 kwietnia Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa organizuje międzynarodową konferencję Weterani są wśród nas – systemy wsparcia w Polsce i na świecie, a 29 kwietnia będą miały miejsce uroczystości 10-lecia istnienia Centrum.

W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia działalności Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa. Z tej okazji w dniach 25-26 kwietnia 2024 Centrum Weterana organizuje międzynarodową konferencję Weterani są wśród nas – systemy wsparcia w Polsce i na świecie. Natomiast w dniu 29 kwietnia będą miały miejsce uroczystości z udziałem najwyższych przedstawicieli władz państwowych i dowódców Sił Zbrojnych RP. Patronat honorowy nad jubileuszem objął Minister Obrony Narodowej.

Grafika: Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

Konferencja Weterani są wśród nas – systemy wsparcia w Polsce i na świecie będzie okazją do porównania doświadczeń, systemów pomocy i wsparcia weteranów i ich rodzin, które funkcjonują w różnych krajach sojuszniczych. Wnioski wypracowane podczas dwudniowych paneli dyskusyjnych posłużą ocenie aktualnych praktyk i dalszemu udoskonalaniu świadczeń i metod wsparcia osób powracających z wojskowych misji zagranicznych. Dyskusja stanie się znaczącym przyczynkiem do podsumowania i ewaluacji dotychczasowych dokonań i rozwiązań prawnych. Konkluzje i postulaty zgłoszone podczas wydarzenia posłużą do sformułowania propozycji nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych ekspertów z Polski i zagranicy, pragniemy poruszyć również problematykę budowy szacunku społecznego dla weteranów, aktywizacji zawodowej osób powracających z misji, a także omówić kwestię wykorzystania doświadczeń żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojskowych za granicą państwa. Wierzymy, że obchody jubileuszu Centrum Weterana zwrócą uwagę na potrzeby żołnierzy i pracowników wojska powracających z zagranicznych misji wojskowych. Wydarzenie przysłuży się także doskonaleniu polskiego systemu wsparcia weteranów i ich rodzin

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Ostrobramska 109. Natomiast uroczystości jubileuszowe w dniu 29 kwietnia odbędą się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Żwirki i Wigury 9/13.

Od początku zaangażowania Polski w międzynarodowe operacje i misje wojskowe w 1953 roku, w działaniach tego typu udział wzięło ponad 120 000 polskich żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej, członków grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, kontyngentów Policji i Straży Granicznej oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W myśl obowiązującej od ponad 10 lat ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, większości osób powracających z misji zagranicznych przysługuje status weterana lub weterana poszkodowanego. W ponad 70 – letniej historii udziału w misjach poza granicami państwa oddało życie 123 Polaków.

Partnerami wydarzenia są: Polska Grupa Zbrojeniowa, Boeing Poland, Orlen, DELL Technologies, Formaster  oraz Mazurski Bank Żywności.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X