H-13 to szósty i ostatni holownik typu B860 budowany w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding dla Marynarki Wojennej. Jego budowa rozpoczęła się 9 lipca 2019 r., kiedy to odbyła się uroczystość pierwszego palenia blach. Oficjalne położenie stępki miało miejsce cztery miesiące później – 15 listopada 2019 r. Wodowanie jednostki połączone z uroczystością nadania mu szlachetnego imienia Przemko odbyło się pod koniec zeszłego roku – 17 grudnia 2020.

H-13 Przemko po przybyciu do portu w Świnoujściu. To ostatni holownik z 6 jednostek typu B860 zbudowanych w stoczni Remontowa Shipbuilding w latach 2017-2021. W składzie 12 Dywizjonu Trałowców dołączył do prototypowego H-11 Bolko, na którym banderę podniesiono 25 lutego br.  oraz H-12 Semko, w służbie od 9 grudnia ubiegłego roku / Zdjęcie: 12 Dywizjon Trałowców

Po raz pierwszy w morze Przemko wyszedł w poniedziałek 26 kwietnia br. rozpoczynając próby stoczniowe. Potrwały one do piątku 30 kwietnia. Po ich zakończeniu przyszła kolej na próby zdawczo-odbiorcze, które odbywały się w dniach 10-21 maja. Po dopełnieniu wszystkich formalności 24 maja podpisano protokół zdawczo-odbiorczy i tego samego dnia H-13 opuścił Gdańsk wyruszając do swojego macierzystego portu. Do Świnoujścia dotarł 25 maja rano

Dowódca H-13 kpt. mar. Marcin Kierski z banderą / Zdjęcie: 8 FOW

Seria sześciu holowników typu B860 powstała w ramach podpisanej 19 czerwca 2017 r.  umowy o wartości 283 488,6 tys. zł. Zakładano wówczas przekazywanie gotowych jednostek po trzy rocznie w latach 2019-2020. Ze względu na fakt, iż w trakcie budowy (już po zwodowaniu pierwszych holowników) zamawiający zmienił część pierwotnych wymagań, co wymagało dokonania znaczących zmian konstrukcyjnych, harmonogram uległ przesunięciu i prototypowy H-11 Bolko został przekazany odbiorcy dopiero 10 stycznia 2020 r. W zeszłym roku przekazane zostały jeszcze trzy kolejne holowniki: 23 marca – H-1 Gniewko, 13 lipca – H-2 Mieszko i 17 listopada H-12 Semko. Dwie ostatnie jednostki przekazano w bieżącym roku: 23 lutego – H-3 Leszko oraz 24 maja – H-13 Przemko.

Holowniki trafiły po 3 sztuki do 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W Gdyni w składzie Dywizjonu Okrętów Wsparcia znajdują się: H-1 Gniewko (B860/2 – pb. 15.04.2020), H-2 Mieszko (B860/3 – pb. 14.08.2020) oraz H-3 Leszko (B860/5 – pb. 10.03.2021). Świnoujskie holowniki wchodzą w skład 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców i są to: H-11 Bolko (B860/1 – pb. 25.02.2020), H-12 Semko (B860/4 – pb. 09.12.2020) i od dzisiaj H-13 Przemko (B860/6).

 

Opis:
Holowniki typu B860 o kontraktowej wyporności pełnej 490 t mają długość całkowitą 29,2 m, szerokość 10,46 m oraz zanurzenie 4,2 m. Ich napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne MTU 12V 4000 M53 o mocy po 1193 kW, które przekazują moc na dwa pędniki azymutalne Schottel SRP360FP zapewniające jednostce prędkość 12 w. Uciąg kontraktowy holowników wynosi 35 T. Załoga składa się z 10 ludzi (5 podoficerów i 5 marynarzy). Autonomiczność wynosi 5 dni.

Moment pierwszego podniesienia bandery jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej na H-13 Przemko / Zdjęcie: 8 FOW

Są to jednostki wielozadaniowe przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, czy podejmowania z wody torped ćwiczebnych.