5 listopada 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawy zestawów konwersyjnych, umożliwiających dostosowanie bojowych karabinków Grot do prowadzenia ognia z 5,56-mm barwiącej amunicji treningowej UTM (Ultimate Training Munition) MMR (Man-Marker Round). Postępowanie ogłoszono 18 września 2019 (Konwersje Grotów do UTM, 2019-09-18).

Zamówienie obejmuje dostawy dwóch tysięcy zestawów do konwersji karabinków Grot do 5,56-mm amunicji UTM MMR, z czego 1900 (950 w ramach zamówienia gwarantowanego i 950 w opcji) z zamkiem dostosowanym do ekstrakcji łusek na prawo i 100 (50 podstawowe, 50 opcja) z zamkiem wyrzucającym łuski na lewo. Elementem umowy są też dostawy 2000 zestawów ochronnych (1000 to zamówienie podstawowe, drugi tysiąc to opcja)

Zamówienie obejmuje dostawy dwóch tysięcy zestawów do konwersji karabinków Grot do 5,56-mm amunicji UTM MMR, z czego 1900 (950 w ramach zamówienia gwarantowanego i 950 w opcji) z zamkiem dostosowanym do ekstrakcji łusek na prawo i 100 (50 podstawowe, 50 opcja) z zamkiem wyrzucającym łuski na lewo. Elementem umowy są też dostawy 2000 zestawów ochronnych (1000 to zamówienie podstawowe, drugi tysiąc to opcja)

Zamówienie gwarantowane ma objąć dostawę 950 zestawów z zamkiem wyrzucającym łuski na prawą stronę, 50 z zamkiem wyrzucającym łuski na lewo i 1000 ubiorów ochronnych. Koszt wyceniono na 4 232 454,61 zł, czas gwarancji wynosi 24 miesiące. Dokładnie na taką samą kwotę oszacowano zamówienie opcjonalne na identyczną liczbę 1000 zamków prawych i lewych oraz 1000 ubiorów ochronnych. Całkowity koszt dostawy to 8 464 909,20 zł.

Do postępowania w trybie przetargu ograniczonego zgłosiło się jedno przedsiębiorstwo – Fabryka Broni Łucznik-Radom. Uzyskało 90 punktów na 100 możliwych, z czego 90% za cenę i 0% za czas gwarancji.

Opis
Fabryka Broni opracowała dwa zestawy do konwersji bojowych karabinków Grot do treningowej amunicji barwiącej. Pierwszy pozwala na strzelanie 5,56-mm nabojami UTM, drugi na prowadzenie ognia z wykorzystaniem 5,56-mm amunicji Simunition FX. W Polsce te pierwsze są bardziej rozpowszechnione w Wojskach Specjalnych, gdy drugie używane są przez Policję i inne służby mundurowe.

5,56-mm pociski barwiące UTM charakteryzują się znacznie mniejszą energią początkową od amunicji bojowej. Mniejsza dystans prowadzenia ognia pozwala na wykorzystywanie ich do symulowania walk w terenie zurbanizowanym. Pozwalają na prowadzenie realistycznych ćwiczeń taktycznych przy lepszym odzwierciedleniu rzeczywistych trafień, niż stosowanie symulatorów laserowych i nabojów ślepych / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

5,56-mm pociski barwiące UTM charakteryzują się znacznie mniejszą energią początkową od amunicji bojowej. Mniejsza dystans prowadzenia ognia pozwala na wykorzystywanie ich do symulowania walk w terenie zurbanizowanym. Pozwalają na prowadzenie realistycznych ćwiczeń taktycznych przy lepszym odzwierciedleniu rzeczywistych trafień, niż stosowanie symulatorów laserowych i nabojów ślepych / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Dostosowanie Grota do strzelania niezabijającymi nabojami z pociskami zawierającymi środek znakujący trafienie wymaga jedynie karabinka, wyciągnięcia oryginalnego suwadła z zamkiem i zastąpienia go zamkiem swobodnym. Ten ostatni oznaczono na bocznej krawędzi na niebiesko, co oznacza sprzęt treningowy.

Sam zamek został opracowany w taki sposób, że nawet przy przypadkowo załadowanej amunicji bojowej, niemożliwe jest zbicie spłonki takiego naboju. Zapewnia to bezpieczeństwo ćwiczących żołnierzy. Amunicja barwna jest bowiem stosowana głównie do ćwiczeń force on force polegających na strzelaniu do siebie z wykorzystaniem broni normalnie używanej w walce.