18 września 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o ogłoszonym 13 września postępowaniu na dostawy zestawów do konwersji bojowych 5,56-mm karabinków automatycznych MSBS-5,56K/Grot do niezabijającej, treningowej amunicji z pociskami barwiącymi UTM (Konwersja MSBS-5,56 do UTM, 2017-06-02). Elementem zamówienia jest także zakup zestawów ochronnych wykorzystywanych podczas używania nabojów treningowych. Chętni mają czas do 25 września na nadesłanie ofert.

Karabinek Grot C16 FB-M1 z zamocowanym zestawem do strzelania niezabijającą amunicją treningową z pociskami barwiącymi standardu UTM. W skład zestawu wchodzi zamek swobodny barwiony z boku na niebiesko, trzy specjalne magazynki o niebieskich korpusach i instrukcja obsługi

Karabinek Grot C16 FB-M1 z zamocowanym zestawem do strzelania niezabijającą amunicją treningową z pociskami barwiącymi standardu UTM. W skład zestawu wchodzi zamek swobodny barwiony z boku na niebiesko, trzy specjalne magazynki o niebieskich korpusach i instrukcja obsługi

Wojska Obrony Terytorialnej są zainteresowane zakupem 2000 zestawów do konwersji karabinków automatycznych MSBS-5,56KA0/A1 (Grot C16 FB-M1/M2) pozwalających na dostosowanie broni ze strzelania amunicją bojową 5,56 mm x 45 do wykorzystywania treningowych nabojów z pociskami barwiącymi standardu UTM (Ultimate Training Munition).

W skład zamówienia ma wchodzić 1900 zestawów konwersyjnych z zamkiem wyrzucającym łuski na prawą stronę (z tego 950 w zamówieniu podstawowym i kolejne 950 w opcji) oraz 100 zestawów z zamkiem dostosowanym do ekstrakcji na lewo (50 w ramach zamówienia podstawowego i 50 w opcji). Elementem umowy jest też zamówienie na 2000 zestawów ochronnych (z czego 1000 to zamówienie podstawowe i 1000 to opcja).

Z karabinka dostosowanego do strzelania amunicją barwiącą można prowadzić ogień zarówno pojedynczy, jak i ciągły. Na zdjęciu broń w rękach jednego z konstruktorów Fabryki Broni

Z karabinka dostosowanego do strzelania amunicją barwiącą można prowadzić ogień zarówno pojedynczy, jak i ciągły. Na zdjęciu broń w rękach jednego z konstruktorów Fabryki Broni

Wprowadzenie zestawów do konwersji karabinków Grot do amunicji z treningowymi nabojami barwiącymi ma umożliwić rozpoczęcie realistycznych ćwiczeń force on force. Bojowa broń zamienia się wówczas w miotacz bezpiecznych dla zdrowia pocisków zawierających kapsułki ze środkiem znakującym.

Miejsce trafienia jest zaznaczane barwnym punktem. Trafiony może mieć co najwyżej niewielkie przebarwienie na odsłoniętej skórze. Jednak przy stosowaniu takiej amunicji nadal należy korzystać z ochronników oczu i innych wrażliwych miejsc. Zazwyczaj przy strzelaniu wykorzystuje się maski zabezpieczające twarz oraz szyję.

W przeciwieństwie do standardowego suwadła w karabinku Grot C16 FB-Mx z zamkiem, którego obrót przestawia ekstrakcję łusek o 180 stopni, w konwersji trzeba stosować dwa zamki, aby móc wyrzucać łuski na prawą lub lewą stronę

W przeciwieństwie do standardowego suwadła w karabinku Grot C16 FB-Mx z zamkiem, którego obrót przestawia ekstrakcję łusek o 180 stopni, w konwersji trzeba stosować dwa zamki, aby móc wyrzucać łuski na prawą lub lewą stronę

Niezabijające pociski barwiące charakteryzują się znacznie mniejszą energią początkową, a co za tym idzie jedynie na krótkich dystansach odwzorowują trajektorię pocisków bojowych. Mniejsza odległość prowadzenia ognia pozwala na wykorzystywanie ich głównie do symulowania walk w terenie zurbanizowanym. Niemniej, pozwalają na znacznie bardziej realne ćwiczenia niektórych sytuacji taktycznych, przy odzwierciedleniu rzeczywistych trafień, niż stosowanie symulatorów laserowych i nabojów ślepych.

Fabryka Broni opracowała dwa zestawy do konwersji bojowych karabinków Grot. Można je stosować zarówno do amunicji UTM, jak i drugiego rozpowszechnionego standardu Simunition. Jak dowiedział się Militarny Magazyn MILMAG, przedstawiciele UTM dokonali sprawdzenia działania polskich zestawów do konwersji i zaakceptowali ich funkcjonowanie.

Opis
W skład zestawu do konwersji karabinka Grot do amunicji barwiącej UTM wchodzi zamek, trzy specjalnie magazynki zabarwione na niebiesko i instrukcja. Po dostosowaniu broń zmienia się z konstrukcji wykorzystującej do działania automatyki energię gazów odprowadzanych przez boczny otwór lufy na tłok o krótkim ruchu na model z zamkiem swobodnym. Wynika to z niewielkiej energii kinetycznej pocisku treningowego.

Głównym elementem zestawu do konwersji broni bojowej do treningowej zasilanej słabą energetycznie amunicją barwiącą jest zamek swobodny / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Głównym elementem zestawu do konwersji broni bojowej do treningowej zasilanej słabą energetycznie amunicją barwiącą jest zamek swobodny / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Sam zamek do amunicji barwiącej został opracowany w taki sposób, że ze względu na odmienne rozmieszczenie iglicy niemożliwe jest zbicie spłonki przypadkowo załadowanego naboju bojowego. Ma to na celu poprawić bezpieczeństwo ćwiczących żołnierzy. Amunicja barwna jest bowiem stosowana głównie do ćwiczeń force on force polegających na strzelaniu do siebie z wykorzystaniem broni normalnie używanej w walce.

Także ze względów bezpieczeństwa do zestawów do konwersji stosuje się specjalne 30-nabojowe magazynki standardu AR barwione na niebiesko. Uniemożliwiają załadowanie nabojów bojowych. Ma to jednoznacznie odróżniać broń do amunicji bojowej od treningowej.

Dostosowanie do strzelania niezabijającymi nabojami z pociskami zawierającymi środek znakujący trafienie wymaga jedynie rozłożenia broni, wyciągnięcia oryginalnego suwadła z zamkiem i zastąpienia go zamkiem swobodnym. Ten ostatni oznaczono na bocznej krawędzi na niebiesko, identyfikuje go jako treningowy.

Biorąc pod uwagę konstrukcję zamka swobodnego, producent nie zdecydował się na opracowanie uniwersalnego rozwiązania z zamiennym wyrzucaniem łusek na prawo i lewo. Niepotrzebnie skomplikowałoby to budowę zestawu do konwersji. Warto dodać, że jedną z cech wyróżniających karabinek MSBS/Grot jest konstrukcja suwadła, która umożliwia bardzo szybką zmianę kierunku ekstrakcji łusek. Wymaga to jedynie odwrócenia zamka i zamiany miejscami odbijacza łusek i pokrywy otworu wyrzutowego.