Przejdź do serwisu tematycznego

Drugi etap szkoleń dla użytkowników dokompletowanych aparatowni RWŁC-10/T

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 rozpoczęły cykl szkoleń w ramach drugiego etapu umowy na dokompletowanie aparatowni RWŁC-10/T.

W poniedziałek, 13 maja 2024, wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1) poinformowały, że rozpoczęły cykl szkoleń w ramach drugiego etapu umowy na dokompletowanie aparatowni RWŁC-10/T.

Zdjęcia: WZŁ-1

W dniach 8 maja – 25 czerwca br. przeszkolonych zostanie 16 etatowych załóg, tj. 48 użytkowników. Trzydniowe cykle zajęciowe będą obejmowały szkolenie z zakresu obsługi zmodernizowanej Radiolini R-450A-02, nowego Zespołu Zakończeń Liniowych ZZL-12E1-02, komputera KP-1, nowego ip phone CISCO oraz aplikacji do monitorowania i kontrolowania obiektów SMIKO. Szkolenia, zakończone egzaminem, odbędą się w trybie stacjonarnym z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. Przeprowadzone zostaną także szkolenia uzupełniające dla załóg w ramach pierwszego etapu umowy – 42 załogi, tj. 126 użytkowników oraz szkolenia dla 48 instruktorów.

Szkolenia realizowane są w ramach umowy podpisanej 30 listopada 2022 (konsorcjum WZŁ-1 i Transbit) z Agencją Uzbrojenia na dostawę dokompletowania 58 szt. aparatowni. Kontrakt obejmuje doposażenie aparatowni w najnowsze rozwiązania techniczne, w tym modyfikacje w systemie teleinformatycznym, radioliniowym, okablowaniu i systemie zasilania oraz poprawę warunków pracy operatorów. W pierwszym etapie spółka dokompletowała i wydała do armii 42 szt. aparatowni, drugi etap obejmuje kolejne 16 szt. Zakończenie realizacji umowy zaplanowano do końca czerwca br. (WZŁ-1 zakończyły I etap realizacji umowy na dokompletowanie RWŁC-10/T).

Produkcja RWŁC-10/T rozpoczęła się w 1998, aparatownie zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych 31 marca 2000 rozkazem nr 44/SG/P6 szefa SG, a pierwsze egzemplarze odebrał 11. Batalion Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta Sadowskiego, podległy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w 2003. Konsorcjum dostarczyło jak dotąd ponad 400 aparatowni i jedynym właścicielem dokumentacji technicznej i technologicznej do produkcji seryjnej. Obecnie są dostarczane na podwoziu Jelcz 442.

Aparatownie RWŁC-10/T są ruchomymi węzłami łączności, integrującymi sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej. W wersji podstawowej, wyposażone są w trzy radiolinie o przepustowości do 34 Mb/s pracujące w paśmie III+ (1 350 ÷ 2 700 MHz) i umożliwiają zestawianie połączeń radiowych na dystansie do 50 km. Interfejsy umożliwiają podłączenie aparatowni do każdego obecnie istniejącego węzła łączności. Każda aparatownia RWŁC-10/T została wyposażona w zestaw agregatów prądotwórczych w szczelnym elektromagnetycznie kontenerze o wymiarach 2 x 2 x 3 m.

W oparciu o RWŁC-10/T można rozwinąć zintegrowane sieci informatyczne stanowiska dowodzenia zapewniając przy tym pełną gamę usług sieciowych. Serwer zainstalowany na pokładzie kabiny łączności dostosowany jest do wymogów aplikacji, które są wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP, w tym na misjach poza granicami kraju.

Na podstawie informacji prasowej

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X