Umowa, podpisana 24 maja, w obecności prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Turcji Recepa Erdoğana, dotyczy zakupu bbsl Bayraktar TB2 (Taktik Blok 2), uzbrojonych w precyzyjną amunicję szybującą MAM-L i MAM-C, radarów SAR, symulatorów oraz pakietów szkoleniowych, logistycznych i części zamiennych (Bayraktar TB2 z zaskoczenia).

Prawie miesiąc później turecki kontrakt nadal prowokuje do dyskusji. Zwłaszcza, że Ministerstwo Obrony Narodowej do tej pory nie udzieliło odpowiedzi na wiele kluczowych pytań zadawanych przez ekspertów i dziennikarzy.

Polska kupiła 24 bojowo-rozpoznawczych bezzałogowych statków latających Bayraktar TB2

Zakup TB2 wraz z uzbrojeniem i pakietami logistycznymi oraz szkoleniowymi będzie wymagał szeregu działań po stronie Sił Zbrojnych aby wpiąć nowe bbsl do istniejącego systemu. Dodatkowo gdzieś na peryferiach dyskursu umykały kwestie kluczowe dla tego typu platform. Co potrafi i jak będzie wpinane do polskich systemów dowodzenia oprogramowanie pokładowe Bayraktara TB2? Jak będzie rozwiązana kwestia kodowania łączności ze stanowiskami naziemnymi i samego radiolinku bbsl? Kolejną otwartą kwestią pozostaje ewentualna polonizacja oprogramowania i kluczowych systemów platformy. Taki proces wydawałby się naturalnym z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, które tak często przywołuje MON w swojej korespondencji.

Na pytania MILMAG dotyczące szczegółów umowy Rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia MON, mjr. Krzysztof Płatek odpowiedział 14 czerwca:

Informuję, że w dniu 24 maja br., w Turcji, została zawarta jedna umowa, której przedmiotem były dostawy sprzętu wojskowego. Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S. są dostawy bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) Bayraktar TB2 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz transferem technologii, w ramach którego potencjał obsługowo-naprawczy zapewniający możliwość serwisowania i naprawy m.in. silników, naziemnych stacji kontroli oraz kamer pozyskiwany zostanie ustanowiony w jednym z podmiotów wchodzących w skład resortu obrony narodowej, zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez Inspektorat Wsparcia SZ.

Dodatkowo maj. Płatek uściślił 15 czerwca, że głowica obserwacyjna i radar zostaną wyprodukowane poza Turcją, w innych państwach NATO. Jednak w kwestii specyfikacji technicznych poszczególnych komponentów zasłonił się tajemnicą przedsiębiorstwa.

Nie wiemy jeszcze wiele na temat tego jak i przez kogo Bayraktar TB2 będzie wykorzystywany. Tutaj IU MON informuje:

Decyzje w zakresie wskazania użytkownika oraz dyslokacji pozyskiwanego sprzętu wojskowego podejmować będzie właściwy gestor, tj. Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ. BSP Bayraktar TB2, zgodnie z przeznaczeniem, będą przeznaczone na potrzeby prowadzenia operacji obronnej na wypadek konfliktu oraz będą mogły być wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP w ramach realizacji zadań prowadzonych w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Osobnym, ciekawym, zagadnieniem wydaje się również kwestia statusu TB2 w polskiej przestrzeni powietrznej. Do 15 czerwca Redakcji MILMAG nie udało się dowiedzieć czy TB2 będzie certyfikowany do poruszania się w kontrolowanej przestrzeni powietrznej czy też będzie mógł tylko operować w przestrzeni wydzielonej na potrzeby użytkowników wojskowych? W przypadku platformy o charakteryzującej się znaczną długotrwałością lotu (klasy MALE, Medium-Altitude Long-Endurance) było by to znaczne ograniczenie jej potencjału.

Otwartą kwestią pozostaje status jaki będą miały TB2 poruszając się w polskiej przestrzeni powietrznej / Zdjęcie i grafika: Bayraktar 

Bayraktar TB2 ma 6,5 m długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 12 m. Masa startowa to 630 kg. Zespól napędowy stanowi pojedynczy silnik tłokowym Rotax 912 o mocy 75 kW (100 KM). Pozwala on osiągnąć samolotowi prędkość maksymalną w locie poziomym 222 km/h i pułap 8240 m. Maksymalny zasięg Bayraktara TB2 wynosi 150 km, zaś długotrwałość lotu to 27 h i 3 min. Bayraktary TB2 wykonują w pełni autonomiczne starty i lądowania, a loty są realizowane pół-autonomicznie na autopilocie. Udźwig Bayraktara TB2 to 150 kg, z czego masa uzbrojenia to 75 kg. Zbiorniki mogą pomieścić do 300 dm3 paliwa.

Na czterech węzłach uzbrojenia może przenosić naprowadzaną laserowo amunicję precyzyjną Roketsan MAM-L o masie 22,5 kg o zasięgu ponad 8 km lub kierowane laserowo MAM-C o masie 8,5 kg każdy, którymi można razić cele z odległości do 8 km.