27 czerwca 2018 Departament Obrony USA udzielił korporacjom Superior Forge and Steel i A. Finkl & Sons zamówienia na dostawę nowych głowic penetrujących do bomb przeciwbetonowych BLU-137/B. Zmodernizowane zestawy zastąpią bomby BLU-109/B i BLU-109C/B w wojskach lotniczych USA (USAF).

BLU-137/B zastąpią starsze BLU-109/B i BLU-109C/B, które mogą być przenoszone przez F-35 Lightning II / Zdjęcie: Lockheed Martin

BLU-137/B zastąpią starsze BLU-109/B i BLU-109C/B, które mogą być przenoszone przez F-35 Lightning II / Zdjęcie: Lockheed Martin

Oba podmioty otrzymały kontrakty w formule IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity), czyli na nieokreśloną liczbą głowic przy niesprecyzowanych warunkach dostawy. Gwarantowana wielkość zamówienia to 350 sztuk, przy możliwości zwiększenia zamówienia do 3 500 głowic w ciągu 4 lat.

Wartość kontraktu nr FA8681-18-D-0018 dla Superior Forge and Steel wynosi 476 935 075 USD (1,78 mld zł), a prace zostaną przeprowadzone w zakładach w Limie i Cincinnati (Ohio) oraz Falconer (Nowy Jork). Kontrakt nr FA8681-18-D-0017 dla A. Finkl & Sons o wartości 419 633 500 USD (1,57 mld zł) zostanie zrealizowany w zakładach w Chicago i Burr Ridge (Illinois), Falconer (Nowy Jork) i Corry (Pensylwania).

Zamówienie dotyczy dostaw korpusów nowych głowic penetrujących. Wniosek RFP został przesłany przez USAF w grudniu 2016. Zakłada on, że do 2021 zapotrzebowanie na nowe bomby do niszczenia umocnień o masie nominalnej 909 kg (2 000 funtów) wyniesie nawet 12 000-15 000 sztuk (Amunicja lotnicza dla Bahrajnu, 2018-05-19).

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji technicznej dla BLU-137/B nie zostały ujawnione. Stwierdzono natomiast, iż zakup ma na celu poprawę zdolności rażenia i przeżywalności zestawu w stosunku do obecnie użytkowanych bomb BLU-109/B i BLU-109C/B. Wiadomo również, że naprowadzanie ma odbywać się za pomocą nawigacji satelitarnej i inercyjnej (GPS/INS), a modyfikacji ma ulec zestaw naprowadzania JDAM.

Przeznaczenie zmodernizowanego uzbrojenia pozostanie takie samo. Bomby będą używane przeciwko punktom dowodzenia i kontroli, schronohangarom i innym wzmocnionym obiektom. Przewiduje się, iż BLU-137/B będą zawierać wcześniej stosowany, m.in. w głowicach WDU-42/B pocisków manewrujących AGM-158 JASSM, materiał wybuchowy AFX-757. Wstępne zainteresowanie bombami BLU-137/B wyraziła także amerykańska marynarka wojenna (US Navy).