29 czerwca Szwedzi rozpoczęli formalną procedurę poszukiwanie nowego przeciwpancernego pocisku kierowanego. Dostawy nowych konstrukcji, oznaczonych RBS 58 (Robotsystem 58) mają rozpocząć się nie później, niż w III kwartale 2019, dostawy – w ramach umowy ramowej dla Szwecji i Litwy – mają zakończyć się w 2021. Sam system przeciwpancerny ma zostać w linii przynajmniej do roku 2040 (Szwecja szuka nowego ppk, 2017-07-02).

Biorąc pod uwagę szwedzkie wymagania, z dostępnych na rynku systemów przeciwpancernych pocisków kierowanych w grę może wchodzić zakup izraelskich Rafael Spike LR II lub francuski MBDA MMP (Missile Moyenne Portée) / Zdjęcia: MBDA, Rafael

Biorąc pod uwagę szwedzkie wymagania, z dostępnych na rynku systemów przeciwpancernych pocisków kierowanych w grę może wchodzić zakup izraelskich Rafael Spike LR II lub francuski MBDA MMP (Missile Moyenne Portée) / Zdjęcia: MBDA, Rafael

Szwedzka agencja ds. zamówień wojskowych Försvarets materielverk (FMV) ujawniła, że poszukiwany jest system przenośny o zasięgu od 200 do 4000 metrów, choć zakłada się także jego integrację z pojazdami. Nowy system o większym zasięgu ma uzupełnić obecnie używane RB 57 (Robot 57, czyli Saab Bofors Dynamics NLAW), które są zdolne niszczyć cele na dystansie 20-800 m.

RBS 58 ma być zdolny do działania w każdych warunkach, w dzień i w nocy, w dowolnych warunkach klimatycznych. Pocisk ma mieć możliwość zwalczania nowoczesnych czołgów podstawowych, w tym wyposażonych w aktywne systemy samoobrony.

Nowy RBS 58 ma – podobnie, jak używany w Polsce Spike LR Dual, działać w dwóch trybach: wystrzel i zapomnij (Fire and Forget), ale także wystrzel i wskaż (Lock on after Launch), co pozwala na wskazanie celu już po odpaleniu pocisku. System przeciwpancerny ma zostać wyposażony w termowizor z niechłodzonym detektorem. Czas eksploatacji RBS 58 określono na 20 lat, zaś okres przechowywania pocisku na 10 lat.