Polska Grupa Zbrojeniowa w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa otrzyma dokapitalizowanie w wysokości 400 mln zł. Pieniądze, wraz z środkami własnymi spółki MESKO zostaną wykorzystane na wykonanie w latach 2019-2022 projektów inwestycyjnych związanych z wytwarzaniem prochów, amunicji i rakiet w zakładach w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej.

W obecności Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej podpisana została umowa inwestycyjna między Skarbem Państwa a Polską Grupą Zbrojeniową. W jej ramach spółka MESKO zostanie dokapitalizowana 400 milionami złotych, co pozwoli na rozwój i modernizację zakładów w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej / Zdjęcia: MON

W obecności Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej podpisana została umowa inwestycyjna między Skarbem Państwa a Polską Grupą Zbrojeniową. W jej ramach spółka MESKO zostanie dokapitalizowana 400 milionami złotych, co pozwoli na rozwój i modernizację zakładów w Pionkach i Skarżysku-Kamiennej / Zdjęcia: MON

Działania w zakładach w Pionkach obejmą budowę i modernizację linii produkcyjnych i wprowadzenie technologii związanych z produkcją prochów wielobazowych oraz elementów amunicji wielkokalibrowej i artyleryjskiej. Środki przeznaczone na inwestycje pozwolą również na zwiększenie mocy produkcyjnych, zabezpieczenie infrastruktury oraz rozbudowę bazy magazynowej.

Druga część inwestycji, realizowana w zakładach w Skarżysku-Kamiennej, obejmie zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji małokalibrowej, rakiet oraz komponentów do amunicji wielokalibrowej przy jednoczesnym unowocześnieniu istniejącego na terenie przedsiębiorstwa parku maszynowego.

Finansowanie przedsięwzięcia będzie pochodziło ze środków własnych spółki oraz z Funduszu Reprywatyzacji. Całość inwestycji wyniesie 436,6 mln zł.

Inwestycja w Pionkach oznacza rozbudowę i wzmocnienie  trategicznych kompetencji MESKO i Grupy PGZ w zakresie produkcji prochu, amunicji i rakiet. Pozyskanie środków na modernizację linii produkcyjnych rekompensuje wieloletnie zaniedbania inwestycyjne. Pozwala także odbudować zdolności zakładu do produkcji prochu do większości typów amunicji produkowanej w Polsce, powiedział Witold Słowik, prezes zarządu PGZ.

Pozyskanie nowoczesnych maszyn i urządzeń umożliwi zwiększenie wolumenów produkcyjnych oraz poprawę jakości i płynności produkcji w spółce. To bezpośrednio przełoży się na stabilność dostaw. Projekt stworzy jednocześnie przesłanki wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Inwestycja została poddana testowi prywatnego inwestora, który wykazał, że poziom jej rentowności wyniesie ponad 18%.

Nasze działania są przykładem profesjonalizacji PGZ i wpisują się w strategiczną transformację zachodzącą w Grupie. Wdrażane przez nas mechanizmy nadzoru nad inwestycjami i poprawy warunków produkcji spółek pozwalają nam radykalnie podnosić warunki produkcji, obniżać koszty i efektywnie wykorzystywać pozyskane fundusze dla samodzielności i suwerenności przemysłu obronnego. Na tej inwestycji skorzystają nie tylko nasze zakłady, ale przed wszystkim polskie wojsko i formacje sojusznicze – powiedział Michał Kuczmierowski, członek zarządu PGZ.

Obecnie głównym odbiorcą produktów MESKO są Siły Zbrojne RP. Inwestycja tej skali pozwoli spółce umocnić pozycję na rynkach zagranicznych i zwiększyć konkurencyjność ze światowymi firmami przemysłu obronnego, jak również zapewnić zdolności współpracy przemysłowej oraz dostaw w tworzonym zintegrowanym systemie obronnym Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji PGZ