Ministerstwo Obrony Słowacji poinformowało o odbiorze pierwszych 21 zmodernizowanych bojowych wozów rozpoznawczych BpzV Svatawa, które trafią do batalionów zmechanizowanych i rozpoznawczych (ISTAR) wojsk lądowych.

Ceremonia przekazania bwr wojskom lądowym z udziałem ministra obrony Petera Gajdoša i szefa sztabu sił zbrojnych gen. bryg. Daniela Zmeko, miała miejsce 31 maja 2018 w specjalistycznym ośrodku testowym Lieskovec, należącym do spółki KONŠTRUKTov Defence. Z 21 zmodernizowanych BpzV Svatawa w dwóch wariantach, 10 trafi do batalionów zmechanizowanych, natomiast reszta do batalionów rozpoznania, obserwacji, wskazywania celów i rozpoznania pola walki (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition And Reconnaissance, ISTAR) z Preszowa. Cena jednostkowa wozów w obu wariantach wynosi, odpowiednio, 1,1 i 1,5 mln EUR (4,73 i 6,46 mln zł).

Zdjęcie i film: Ministerstwo Obrony Słowacji

Dostawa odbyła się na podstawie umowy z 1 marca 2016 z KONŠTRUKTov Defence w ramach projektu P1-4 modernizacji BVP, który jest częścią długoterminowego planu rozwoju sił zbrojnych Słowacji do 2030 (F-16V dla Słowacji, 2018-04-06; Zuzana 2 dla Słowacji, 2018-04-29). Umowa o wartości 27 mln EUR (116,2 mln zł) dotyczyła 18 pojazdów, natomiast trzy pozostałe dostarczone to prototypy. Do 2023 modernizacji zostanie poddanych jeszcze 17 BpzV (zatem łącznie 35 wozów), a koszty programu wzrosną do 44,5 mln EUR (191,5 mln zł). Informacje o tym upubliczniono podczas Międzynarodowej Wystawy Przemysłu Obronnego IDEB 10-12 maja 2016 w Bratysławie.

BpzV Svatawa służą także w Wojsku Polskim pod nazwą BWR-1S w liczbie 22 egzemplarzy. Do 2022 Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM) z Poznania zmodernizują je równolegle z 16 wozami BWR-1D, jednak zakres prac będzie znacznie węższy niż na Słowacji (Modernizacja BWR-1D i BWR-1S, 2018-03-04).

Analiza
Zmodernizowane BpzV Svatawa są wyposażone w zdalnie sterowaną wieżę TURRA 30 uzbrojoną w 30-mm armatę automatyczną 2A42 (z zapasem 330 nabojów), 7,62-mm karabin maszynowy PKT (zapas 600 sztuk amunicji) i dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) 9M113 Konkurs (AT-5 Spandrel). Warto zauważyć, że jest prowadzone studium wykonalności możliwości integracji ppk 3. generacji, a największe szanse mają izraelskie Rafael ADS Spike LR.

Poziom ochrony wozu pozostał na pierwotnym poziomie, czyli 2 wg STANAG 4569, podobnie jak w przypadku ochrony przeciwminowej na poziomie 2A (z wyjątkiem wieży, która charakteryzuje się ochroną poziomu 1). Wysokość pojazdu wzrosła do 2,36 m, ale jest to wysokość dachu wieży. Wysokość całkowita jest jeszcze większa z powodu zastosowania dalmierza laserowego i kamery telewizyjnej dzienno-nocnej dowódcy. Masa pojazdu pozostała na podobnym poziomie i wynosi 13800 kg.

Wozy zostały wyposażone także w system kierowania ogniem składający się z kamery termowizyjnej Leonardo Tilde A o rozdzielczości 640×480 pikseli, oraz wspomnianego dalmierza laserowego i kamery telewizyjnej dzienno-nocnej. Na dachu wieży został umieszczony wykrywacz opromieniowania wiązką laserową izraelskiej spółki Elbit Systems. Zmieniono również wnętrze wozu, gdzie zastosowano szerokopasmową łączność typu Harris RF-7800 oraz fotele przeciwwybuchowe Bogges BOG-AMS-V. Kierowca otrzymał nowy przyrząd obserwacyjny Meopta DND-5F.