18 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego dotyczącego pozyskania okrętów do wykonywania pomiarów hydrograficznych, oceanograficznych i meteorologicznych dla zaspokojenia potrzeb sił MW oraz NATO pod kryptonimem Hydrograf. IU zamierza pozyskać dwa okręty, przeznaczonych do zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego na potrzeby sił zbrojnych i sojuszników na terenie kraju i poza jego granicami. Jednostki będą także mieć zdolności rozpoznania w podsystemie nawigacyjno-hydrograficznego zabezpieczenia, w tym do wymiany informacji z analogicznymi systemami NATO. (Nowe okręty dla Marynarki Wojennej, 2018-01-03, Rolnik i Metalowiec na sprzedaż, 2018-07-15)

ORP Heweliusz powrócił do służby 6 kwietnia 2017 po zakończeniu remontu i modernizacji. Wraz z ORP Arctowski, polskie okręty hydrograficzne wspierają działalność naukowo-badawczą m.in. w rejonie Antarktyki / Zdjęcie: 3. Flotylla Okrętów w Gdyni

ORP Heweliusz powrócił do służby 6 kwietnia 2017 po zakończeniu remontu i modernizacji. Wraz z ORP Arctowski, polskie okręty hydrograficzne wspierają działalność naukowo-badawczą m.in. w rejonie Antarktyki / Zdjęcie: 3. Flotylla Okrętów w Gdyni

W ramach dialogu mają zostać oszacowane koszty pozyskania, eksploatacji nowych jednostek. Dodatkowo analizie zostaną poddane kwestie związane z harmonogramem dostaw, zabezpieczeniem logistycznym i koniecznymi szkoleniami. Mają również zostać określone zasady nadzoru i warunki odbioru.

Wymogi specjalistyczne dla nowych okrętów hydrograficznych zostaną przesłane zainteresowanym podmiotom, które muszą złożyć wniosek do 31 sierpnia 2018. Planowany termin przeprowadzenia formalnej procedury to wrzesień 2018-styczeń 2019, lecz może on ulec wydłużeniu.

Nowe okręty hydrograficzne zastąpią jednostki projektu 874: ORP Heweliusz (265) i ORP Arctowski (266) (w kodzie NATO Modified Finnik), które przyjęto do służby 27 listopada 1982. Zbudowane w Stoczni Północnej w Gdańsku bliźniacze okręty mają po 61,8 m długości, 10,8 m szerokości, 3,3 m zanurzenia i 1145 t wyporności standardowej (1214 t pełnej). Napęd stanowią dwa silniki wysokoprężne o mocy po 707 kW, wspomagane przez dwa silniki elektryczne o mocy po 75 kW i dziobowy ster strumieniowy o mocy 150 kW. Układ ten zapewnia prędkość maksymalną 13,7 węzła. Załoga składa się z 49 oficerów i marynarzy. Jednostki, wchodzące w skład Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.