14 listopada Komenda Główna Policji poinformowała o wynikach otwarcia ofert na dostawę ośmiu lekkich transporterów opancerzonych (LTO) 4×4, w tym dwóch wyposażonych w platformę szturmową. Swoje propozycje złożyły dwa podmioty: austriacki i polski. W przypadku obu ofert termin gwarancji, czas wykonania zamówienia i warunki płatności spełniają specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Prezentowany we wrześniu 2018 na MSPO przez AMZ-Kutno pojazd Tur VI bazujący na samochodzie Ford Super Duty. Napęd to 8-cylin­drowy sil­nik wyso­ko­prężny V8 6.7L Power Stroke o mocy 266 kW/362 KM / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Prezentowany we wrześniu 2018 na MSPO przez AMZ-Kutno pojazd Tur VI bazujący na samochodzie Ford Super Duty. Napęd to 8-cylin­drowy sil­nik wyso­ko­prężny V8 6.7L Power Stroke o mocy 266 kW/362 KM / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum zaoferował dostawy pojazdów za 24 756 342 zł brutto, a spółka AMZ Kutno 24 999 998,46 zł brutto. Różnica między ofertami wynosi 243 656,46 zł na korzyść austriackiej propozycji. Co ciekawe Policja zarezerwowała na zakup 31 mln zł. A zatem obie propozycje nie tylko mieszczą się w budżecie, ale są o ponad 6 mln zł tańsze niż policyjne prognozy.

Dostawy pierwszych pięciu pojazdów, w tym dwóch z platformą szturmową mają zakończyć się za rok, 19 grudnia 2019. Zgodnie z warunkami umowy, pozostałe trzy transportery opancerzone trafią do Policji do 17 grudnia 2020.

Postępowanie na dostawy lekkich transporterów opancerzonych rozpoczęło się 9 października 2018 (Transportery opancerzone dla Policji, 2018-10-09). Wówczas Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP opublikował ogłoszenie o zamówieniu procedurą otwartą. Informacje o planowanym zakupie opublikowano w marcu 2018 w planie postępowań o udzielenie zamówień. Dialog techniczny rozpoczęto w 2015.

W postępowaniu na dostawę ośmiu lekkich transporterów opancerzonych dla Policji zgłoszono dwie oferty: polskiego AMZ Kutno i austriackiego Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum. Te ostatnie ma w ofercie m.in. pojazd Survivor R / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

W postępowaniu na dostawę ośmiu lekkich transporterów opancerzonych dla Policji zgłoszono dwie oferty: polskiego AMZ Kutno i austriackiego Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum. Te ostatnie ma w ofercie m.in. pojazd Survivor R / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Według zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji z maja 2015, normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych tej formacji w sprzęt transportowy zakładają wykorzystywanie 35 pojazdów zaliczanych do kategorii transportera opancerzonego (TO) i lekkiego transportera opancerzonego (LTO).

Policja używała do tej pory dwóch typów transporterów opancerzonych. Pierwszym był BTR-60PB 8×8 wprowadzony do użytku na początku lat 1980., drugim Dzik-1 AT. Te ostatnie dostarczyła spółka AMZ Kutno w 2004 w ramach postępowania na pojazdy dla Zarządu Operacji Antyterrorystycznych (obecnie Biuro Operacji Antyterrorystycznych). Planowano zakupy 6 takich pojazdów, także dla oddziałów prewencji i samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych, ostatecznie dostarczono jedynie dwa o wartości 1,2 mln zł.

Analiza
Austriacka spółka Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum wraz z niemieckim Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) ma w swojej ofercie średnie pojazdy opancerzone Survivor R, produkowane od 2017. Pojazd ma 6,5 m długości, 2,5 m szerokości, 2,7 m wysokości (dach) i 15 t maksymalnej dopuszczalnej masy. Pojazd jest napędzany silnikiem MAN EURO 3 o mocy 330 KM. Załoga składa się z dwóch osób, a pojazd ma możliwość transportu do 10 osób. Survivor R jest użytkowany przez policję związkową Saksonii (2 pojazdy) i policję berlińską (1 pojazd). Pojazdy w wariancie PMV Survivor II są z kolei na wyposażeniu austriackiej jednostki specjalnej policji EKO Cobra (Einsatzkommando Cobra) i służby granicznej Turkmenistanu.