Policja opublikowała plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018. Na liście obok broni, sprzętu i innego wyposażenia znalazła się ciekawa pozycja – osiem transporterów opancerzonych. Komenda Główna Policji zarezerwowała na zakup pojazdów 25 203 252,03 zł. Samo postępowanie ma rozpocząć się w IV kwartale 2018. Oznacza to chęć pozyskania kołowych wozów opancerzonych w cenie jednostkowej na poziomie 3,15 mln zł.

Na liście planowanych postępowań Policji w 2018 znalazł się zakup ośmiu transporterów opancerzonych, z 35 które zamierzano trzy lata temu pozyskać dla OPP, SPPP, SPAP i BOA / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Na liście planowanych postępowań Policji w 2018 znalazł się zakup ośmiu transporterów opancerzonych, z 35 które zamierzano trzy lata temu pozyskać dla OPP, SPPP, SPAP i BOA / Zdjęcie: Paweł Ścibiorek

Warto przypomnieć, że Policja planowała ten zakup od lat. W październiku 2015 Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów Komendy Głównej Policji rozpoczął dwuetapowy dialog techniczny dotyczący zakupu pojazdów specjalnych  w policyjnej wersji Lekkiego Transportera Opancerzonego (LTO).

Nieznana jest docelowa liczba lekkich transporterów opancerzonych, które zamierza zamówić Policja. Oprócz wspierania działań jednostek antyterrorystycznych i prewencji, LTO będą mogły być wykorzystywane również na misjach, w których zaangażowani są polscy funkcjonariusze.

Według zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji z maja 2015, normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych tej formacji w sprzęt transportowy zakładają wykorzystywanie 35 pojazdów zaliczanych do kategorii transportera opancerzonego (TO) i lekkiego transportera opancerzonego (LTO). Jest to prawdopodobnie maksymalna liczba poszukiwanych wozów dla Oddziałów Prewencji Policji (OPP), Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP).

Etatowo większość OPP liczących sobie po 2-5 kompanii miało być wyposażonych w jeden TO/LTO, OPP w Katowicach ma mieć ich dwa, a OPP w Warszawie trzy. Po jednym TO/LTO ma znaleźć się też w każdym z SPPP. Łącznie daje to 23 pojazdy tego typu dla OPP i SPPP. Ponadto w 2015 zakładało się wyposażenie wszystkich Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP) w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie (do 1 maja 2017 Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji) w jeden TO/LTO. Łącznie daje to 10 pojazdów tego typu.

Zgodnie z zarzadzeniem, dwa transportery opancerzone mają też trafić do Biura Operacji Antyterrorystycznych wchodzącego w skład Komendy Głównej Policji.

Analiza
Obecnie na stanie Policji są dwa rodzaje pojazdów zaliczane do TO i LTO: sukcesywnie wycofywane, przestarzałe transportery BTR-60PB 8×8 i samochody opancerzone Dzik-1 AT.

W 2004 dla ówczesnego Zarządu Operacji Antyterrorystycznych (obecnie Biura Operacji Antyterrorystycznych, BOA) kupiono dwa pojazdy Dzik-1 AT. Przetarg o wartości 1,2 mln zł na dostawy prototypu i wozu seryjnego wygrało przedsiębiorstwo AMZ Kutno. W 2008 planowano dostawy dodatkowych czterech, a w 2009 jeszcze dwóch LTO dla OPP i SPAP, ale do podpisania umowy nie doszło.

Transporterów opancerzonych BTR-60PB używano od lat 1980. W szczytowym momencie czterdzieści wozów tego typu było na wyposażeniu Milicji Obywatelskiej. Zgodnie z ustaleniami wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL z 7 grudnia 1981, radziecki odpowiednik – MSW ZSRR – przekazał Polsce 25 używanych BTR-60PB. Kilka pojazdów zostało też przekazanych jesienią 1982.

Według niektórych źródeł, reszta została kupiona na przełomie 1982/1983 w Rumunii. Były to licencyjne kopie BTR-60PB produkowane przez zakład Uzina Automecanica Moreni od 1970 na radzieckiej licencji jako TAB-71.

W 2014 Policja odnotowywała obecność 5 BTR-60PB na stanie OPP i SPPP. Ostatni raz na większą skalę użyto ich w 2004 do zabezpieczenia Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie.