26 kwietnia rosyjski dziennik Izwiestija poinformował, że pod koniec 2018 do służby w 841. samodzielnym centrum walki radioelektronicznej Floty Bałtyckiej wszedł system GT-01 Murmańsk-BN. Przetestowany już system walki radioelektronicznej służy do zakłócania łączności krótkofalowej (HF) na szczeblu taktyczno-operacyjnym i operacyjnym w promieniu od 3000 do 5000 km, w zależności od warunków atmosferycznych (w idealnych warunkach nawet 8000 km). System wszedł na wyposażenie sił zbrojnych Rosji w grudniu 2014, początkowo we Flocie Północnej, a następnie w Południowym Okręgu Wojskowym w 2015 oraz w składzie 475. centrum walki radioelektronicznej Floty Czarnomorskiej na Krymie w 2017.

GT-01 Murmańsk-BN składa się z zespołu antenowego niskiej częstotliwości, rozmieszczonego na samochodach ciężarowych z rodziny KamAZ / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

GT-01 Murmańsk-BN składa się z zespołu antenowego niskiej częstotliwości, rozmieszczonego na samochodach ciężarowych z rodziny KamAZ / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

Centrum walki radioelektronicznej Floty Bałtyckiej powstało w 1969 jako 222. batalion specjalny z siedzibą we wsi Jantarnyj na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W 1975 batalion został przekształcony w 218. samodzielny morski pułk walki radioelektronicznej, a następnie w 218. samodzielny pułk walki radioelektronicznej. Struktura organizacyjna 841. samodzielnego centrum walki radioelektronicznej Floty Bałtyckiej pozostaje nieznana, ale prawdopodobnie obejmuje kilka batalionów i kompanii (Nowy sprzęt dla rosyjskich jednostek obrony wybrzeża, 2018-10-15).

Zautomatyzowany system walki radioelektronicznej GT-01 Murmańsk-BN został opracowany przez Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne (NPO) Fabryka Wołna i Instytut Naukowo-Techniczny  (NTI) Radioswiaź w 2007. Prace wdrożeniowe zakończono w 2012. System składa się z siedmiu zespołów antenowych niskiej częstotliwości na wysuwanym hydraulicznie maszcie teleskopowym o wysokości do 32 metrów, a także pojazdu dowodzenia, posadowionych na samochodach ciężarowych KamAZ-6350 8×8. Podczas pracy zespół antenowy jest stabilizowany wysuwanymi podporami i stalowymi odciągami.

Standardowy czas pracy systemu GT-01 Murmańsk-BN to 72 godziny. W tym czasie prowadzone jest rozpoznanie radiowe, przechwytywanie i klasyfikacja sygnałów radioelektronicznych przeciwnika oraz zakłócanie ich w pełnym zakresie fal krótkich. System jest w stanie również lokalizować źródła zakłócanych sygnałów. Według źródeł rosyjskich, Murmańsk-BN jest w stanie zakłócać ponad 20 różnych częstotliwości radiowych.

Rola systemów walki radioelektronicznej w rosyjskich siłach zbrojnych rośnie. Systemy te masowo wykorzystane zostały podczas rosyjsko-białoruskich manewrów wojskowych Wostok 2018, które odbyły się 11-17 września z udziałem 300 000 żołnierzy, 36 000 pojazdów oraz ponad 1000 statków powietrznych. W symulowanej ofensywie wzięły udział wszystkie dostępne w rosyjskich siłach zbrojnych środki walki radioelektronicznej. Ćwiczenia uznano za udane (Rosyjsko-chińskie manewry na Bałtyku, 2017-07-21).