Turecka agencja prasowa Anadolu poinformowała, powołując się na źródła w ministerstwie obrony, że nowe tureckie karabiny automatyczne MPT-76 zostały dostarczone do odbiorcy eksportowego. Pierwszym znanym użytkownikiem zagranicznym będą siły zbrojne Somalii, które kupiły 450 nowych konstrukcji strzeleckich. Karabiny będą wykorzystywane podczas walk z islamistami z organizacji Harakat asz-Szabab al-Mudżahidin (HSM). Drugim odbiorcą MPT-76 mają być 9-tysięczne siły zbrojne GKK (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı) Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Zgodnie z informacjami, złożyły zamówienie na 2,5 tys. karabinów.

Pierwsze tureckie 7,62-mm karabiny automatyczne MPT-76 trafiły w ręce użytkowników eksportowych. Odbiorcami są somalijskie siły zbrojne. Broń zamówił też Cypr Północny

Pierwsze tureckie 7,62-mm karabiny automatyczne MPT-76 trafiły w ręce użytkowników eksportowych. Odbiorcami są somalijskie siły zbrojne. Broń zamówił też Cypr Północny

Wcześniej w 2016 partia karabinów z serii wdrożeniowej (przekazanych przez tureckie siły zbrojne) trafiło do Pakistanu, gdzie testowano je w warunkach letnich i zimowych. Wyniki tych pierwszych prób nie były dla konstrukcji pomyślne, Pakistańczycy sugerowali wprowadzenie do MPT-76 poprawek. Zgodnie z informacjami producenta, państwowy koncern MKEK uwzględnił wszystkie uwagi testujących.

Do tej pory MKEK dostarczył do sił zbrojnych Turcji 3,2 tys. z 20 tys. zamówionych karabinów MPT-76, z czego 500 odebrały formacje ochraniające prezydenta Turcji. Pierwsze 500 MPT-76 zostało odebranych przez wojsko 11 stycznia 2017. Reszta ma trafić w ręce żołnierzy wojsk lądowych, marynarki wojennej i żandarmerii do końca 2018.

Analiza
MPT-76 to karabin automatyczny zasilany nabojem 7,62 mm x 51, opracowany w ramach narodowego projektu Nowoczesnego Karabinu Piechoty (Milli Piyade Tufegi). Ma zastąpić w służbie G3 i HK33 produkowane w Turcji na licencji niemieckiego H&K. Konstrukcja została opracowana przez prywatne przedsiębiorstwo KaleKalip.

Pierwsze egzemplarze z liczącej 200 sztuk MPT-76 partii wdrożeniowej trafiły w maju 2014 do doświadczonych użytkowników, głównie z jednostek specjalnych. Mieli oni okazję sprawdzić karabiny w warunkach polowych, porównać ją z dotychczas używanymi konstrukcjami i zgłosić ewentualne uwagi. Do końca 2014 konstrukcja składająca się z 411 części przeszła 47 różnych testów i zyskała aprobatę żołnierzy.

Dostawa pierwszego zamówienia, składającego się z trzech transz liczących łącznie 45 tys. karabinów MPT-76 ma trafić w ręce tureckich żołnierzy do końca 2018. Wkrótce rodzina broni ma być też uzupełniona o karabin wyborowy KNT-76 i subkarabin KAAN-717 / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Dostawa pierwszego zamówienia, składającego się z trzech transz liczących łącznie 45 tys. karabinów MPT-76 ma trafić w ręce tureckich żołnierzy do końca 2018. Wkrótce rodzina broni ma być też uzupełniona o karabin wyborowy KNT-76 i subkarabin KAAN-717 / Zdjęcia: Remigiusz Wilk

Ponieważ tureckie ustawodawstwo nie zezwalało wcześniej prywatnym podmiotom na bezpośrednie dostarczanie broni strzeleckiej do sił zbrojnych, KaleKalip na etapie projektowania broni rozpoczął współpracę z państwowym koncernem MKE (Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu), a konkretniej jego fabryką broni MKEK w Kirikkale.

Decyzja o dostawach zapadła po zakończeniu w grudniu 2014 prób wojskowych partii wdrożeniowej dwustu MPT-76. Zgodnie z porozumieniem zawartym między dwoma przedsiębiorstwami i zatwierdzonym później przez Podsekretariat Przemysłu Zbrojeniowego (SSM), dostawy MPT-76 zostały rozdzielone pierwotnie między obu producentów. Umowę na 35.014 karabinów podpisano w styczniu 2015.

W czerwcu 2015 zatwierdzono dostawy pierwszej transzy 20 tys. MPT-76, które SSM zamówił w MKEK za 80 mln TRY (107 mln zł). Cena jednostkowa broni była szacowana na 4 tys. tureckich lir (5,4 tys. zł). 16 grudnia 2016 Podsekretariat zatwierdził dostawy drugiej transzy, w ramach której KaleKalip dostarczy 15 014 karabinów za 60 mln TRY (80 mln zł) w identycznej cenie jednostkowej. Chcąc zdywersyfikować liczbę dostawców i zwiększyć ciągłość zamówień, trzecia transza MPT-76 została zlecona prywatnemu przedsiębiorstwu Sarsilmaz. Ma ono dostarczyć dalsze 10 tys. karabinów, co zwiększa ich liczbę do ponad 45 tys.

Jednocześnie opracowano i są obecnie badane dwie nowe odmiany MPT-76: subkarabin KAAN-717 z lufą długości 306 mm oraz samopowtarzalny karabin wyborowy KNT-76 z 506-mm lufą. Po zakończeniu prób zakładowych mają zostać zaproponowane siłom zbrojnym, jako uzupełnienie i rozszerzenie rodziny broni.

Zapisz