21 sierpnia 3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisaniu z warszawskim przedsiębiorstwem M.K. Szuster 12 sierpnia umowy o wartości 1 011 144,87 zł brutto na dostawy  regulowanych uchwytów montażowych Recknagel ERA-TAC do mocowania celowników optycznych na 7,62-mm karabinach snajperskich ZMT Bor.

Warszawskie przedsiębiorstwo M.K. Szuster dostarczy Siłom Zbrojnym jednoczęściowe regulowane w zakresie od 0 do 70 MOA montaże Recknagel ERA-TAC do mocowania celowników optycznych S&B 3-12x50 na karabinach snajperskich ZMT Bor / Zdjęcie i rysunek: Recknagel

Warszawskie przedsiębiorstwo M.K. Szuster dostarczy Siłom Zbrojnym jednoczęściowe regulowane w zakresie od 0 do 70 MOA montaże Recknagel ERA-TAC do mocowania celowników optycznych S&B 3-12×50 na karabinach snajperskich ZMT Bor / Zdjęcie i rysunek: Recknagel

Wojsko poszukiwało 597 jednoczęściowych regulowanych w zakresie 0-70 MOA uchwytów montażowych ERA-TAC o średnicy 34 mm produkowanych przez niemieckie przedsiębiorstwo Recknagel. Wybrano model o symbolu katalogowym T2064-0020 o masie 403 g. Posłużą do mocowania celowników optycznych Schmidt & Bender 3-12×50 z jakimi kompletowane są obecnie produkowane w Zakładach Mechanicznych Tarnów karabiny Bor.

Postępowanie rozpoczęto 15 kwietnia 2019. Na zakup zarezerwowano 1 100 000 zł, oferty zostały złożone do 16 maja 2019. Kryterium oceny stanowiła w 60% cena i w 40% czas gwarancji.

Do postępowania przystąpiło trzech chętnych: Hubertus Pro Hunting (1 070 623,98 zł), KAFAR Bartłomiej Sztukiert (1 670 555,25 zł) i M.K. Szuster (1 011 144,87 zł), wszyscy deklarowali 37-miesięczny okres gwarancji.