Rząd Czech zatwierdził 12 kwietnia umowę między ministerstwem obrony tego państwa, a przedsiębiorstwem Tatra Trucks na modernizację 152-mm samobieżnych armatohaubic na podwoziu kołowym ShKH vz. 77 Dana (152 mm samohybná kanónová houfnice vz. 77 Dana). Kontrakt o szacowanej wartości 1,5 mld CZK (237 mln zł) obejmuje doprowadzenie 33 dział do standardu Dana M1M w latach 2018-2020. Zatwierdzenie przez rząd umowy jest, zgodnie z czeskimi przepisami, wymagane w przypadku postępowania z wolnej ręki, bez ogłoszenia formalnego postępowania.

Propozycja modernizacji 155-mm samobieżnej armatohaubicy vz. 77 Dana (Dělo automobilní nabíjené automaticky vzor 77), której integratorem jest Tatra Trucks / Zdjęcie: Tatra Trucks

Propozycja modernizacji 155-mm samobieżnej armatohaubicy vz. 77 Dana (Dělo automobilní nabíjené automaticky vzor 77), której integratorem jest Tatra Trucks / Zdjęcie: Tatra Trucks

Od kilku lat ministerstwo obrony Republiki Czeskiej prowadziło analizy, które miały doprowadzić do zakupu dla czeskich sił zbrojnych 49 systemów artyleryjskich kalibru 155 mm. Nowe działa, zgodne ze standardami NATO, miały charakteryzować się zwiększonym zasięgiem i celnością, a także możliwością wykorzystania najnowszej amunicji, w tym pocisków programowalnych.

Decyzję o zmianie priorytetów podjęto w sierpniu 2016. Ministerstwo obrony poinformowało wówczas, że ze względu na kumulację innych wydatków – zakupy śmigłowców, wozów bojowych, radarów i przeciwpancernych pocisków kierowanych – zrezygnowano z tych planów i modernizacja ShKH vz. 77 pozostających w służbie. Ich głównym uzbrojeniem nadal pozostanie 152-mm haubicoarmata z lufą o długości 37 kalibrów, prace nie będą obejmowały wymiany działa na kalibru 155 mm z 23-l komorą nabojową, zgodną ze standardem JBMoU (Joint Ballistic Memorandum of Understanding). Celem modernizacji jest podtrzymanie dotychczasowych zdolności artylerii do czasu przezbrojenia jej w systemy standardu NATO.

Pierwotnie zakładano doprowadzenie do nowego odmiany 50 ShKH vz. 77, później zdecydowano o modernizacji 33 Dan i zakupieniu dalszych 17 samobieżnych systemów artyleryjskich kalibru 155 mm. Szacowany koszt ich zakupu ma wynosić 2,5 mld CZK (395 mln zł). Dodatkowo czeskie siły zbrojne chcą wydać 2 mld CZK (316 mln zł) na pozyskanie precyzyjnej amunicji, co pozwoli osiągnąć w 2022 zdolność rażenia celów na dystansie do 40 km.

29-tonowa armatohaubica SkKH vz. 77 Dana na podwoziu kołowym 8x8 została skonstruowana przez przedsiębiorstwo Konstrukta Trencin w połowie lat 1970. Działa tego typu zostały dostarczone w dużej liczbie do Polski, ZSRR i Libii, a od rozpadu Czechosłowacji są też używane też przez Czechy i Słowację / Zdjęcie: JMTC PAO Grafenwoehr

29-tonowa armatohaubica SkKH vz. 77 Dana na podwoziu kołowym 8×8 została skonstruowana przez przedsiębiorstwo Konstrukta Trencin w połowie lat 1970. Działa tego typu zostały dostarczone w dużej liczbie do Polski, ZSRR i Libii, a od rozpadu Czechosłowacji są też używane też przez Czechy i Słowację / Zdjęcie: JMTC PAO Grafenwoehr

Po zatwierdzeniu umowy przez rząd, w dalszej kolejności ministerstwo obrony Czech będzie negocjowało szczegóły kontraktu z Tatra Trucks. W prace będą też zaangażowane inne czeskie przedsiębiorstwa, w tym STV Group i państwowa Explosia. Warto zaznaczyć, że 1,5 mld CZK nie obejmuje całkowitej wartości modernizacji ShKH vz. 77. Dodatkowe kwoty muszą być wydane na zakupy systemu kierowania ogniem (będzie zamówiony w ramach osobnego postępowania), jak też odbiorników GPS i systemów łączności (te ostatnie będą kupowane z USA w ramach programu FMS).

Tatra Trucks jest od marca 2013 własnością czeskich finansistów Jaroslava Strnanda i Rene Matera, którzy kupili przedsiębiorstwo za 176 mln CZK (29 mln zł). Po restrukturyzacji, w 2013 zakład wyprodukował 763 samochody ciężarowe, w 2014 – 850 pojazdów, w 2015 – 858, zaś w ubiegłym roku mury zakładów opuściło 1326 wozów. W 2015 Tatra miała zysk na poziomie 370 mln CZK, przy przychodach 3,7 mld CZK.