25 sierpnia 41. Baza Lotnictwa Szkolnego (41. BLSz.) poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania, realizowanego procedurą ograniczoną, na dostawę technicznych środków materiałowych, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik w latach 2021-2022 (Pierwsze szkolenia na Bielikach, 2019-04-18).

Siły Powietrzne RP dysponują obecnie ośmioma z szesnastu łącznie zamówionych samolotów odrzutowych samolotów szkolno-treningowych Leonardo M-346 Master, które otrzymały nazwę Bielik i stanowią główny element Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer). Skompletowanie wszystkich samolotów ma nastąpić do października 2022 / Zdjęcie: 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Siły Powietrzne RP dysponują obecnie ośmioma z szesnastu łącznie zamówionych samolotów odrzutowych samolotów szkolno-treningowych Leonardo M-346 Master, które otrzymały nazwę Bielik i stanowią główny element Zintegrowanego Systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer). Skompletowanie wszystkich samolotów ma nastąpić do października 2022 / Zdjęcie: 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane 20 marca br., a termin składania wniosków o udział w postępowaniu minął 16 kwietnia o godz. 12.00. Zamówienie zostało podzielone na dwadzieścia sześć części. Otwarcie ofert nastąpiło 17 lipca br. Budżet zamówienia wynosił ponad 24 mln zł brutto, jednak łączna wartość podpisanych umów przekroczyła go, mimo że ostatecznie trzy zadania zostały unieważnione. Na pozostałe dwadzieścia trzy zadania podpisano umowy o łącznej wartości przekraczającej 41,5 mln zł brutto. Kryteriami wyboru poszczególnych ofert była najniższa cena. Umowy podpisano 30 lipca br. (Elbit dostarczył symulatory Bielików, 2018-11-20).

Najwięcej umów podpisano z konsorcjum Leonardo Polska oraz Fights on Training i Fights on Logistics. Z terminem realizacji od 4 stycznia do 30 czerwca 2021 zamówiono: pięć koncentratorów tlenu za 2 521 870,17 zł brutto, cztery regulatory tlenu za 951 575,38 zł brutto, pięć butli tlenowych za 655 755,56 zł brutto, dwanaście osłon termicznych APU za 427 707,16 zł brutto i cztery linki wypuszczania spadochronu hamującego za 9 674,25 zł brutto (Kolejne cztery Bieliki dla Sił Powietrznych, 2018-12-14).

Z kolei terminem realizacji od 4 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 zamówiono w tym samym konsorcjum: pomocniczą jednostkę zasilającą APU za 6 879 839,20 zł brutto, komputer sterowania lotem za 1 154 247,90 zł brutto, blok taktycznego systemu treningowego za 2 786 419,80 zł, radiostację V/UHF typu SRT-651/N za 1 362 605,24 zł, goleń podwozia przedniego za 1 252 754,73 zł brutto, lewą lotkę za 249 408,80 zł brutto, prawą lotkę za 248 073,23 zł brutto, klapę zaskrzydłową lewą za 371 279,45 zł brutto, klapę zaskrzydłową prawą za 372 615,01 zł brutto, skrzynkę sterowniczą uniwersalną za 554 586,23 zł brutto, blok sterowania prądnicą za 288 808,07 zł brutto, zespołu hamulca podwozia za 448 742,43 zł brutto, trzy skrzynki prądu stałego za 2 112 004,60 zł brutto i trzy skrzynki przyłączowe za 2 112 004,60 zł brutto.

Spółka Ankol z Chorzelowa dostarczy z kolei zawór jednokierunkowy zwrotny za 59 468,04 zł brutto i cztery zawory bezpieczeństwa nadmiarowe za 92 156,52 zł brutto z dostawami od 4 stycznia do 30 września 2021, a także pięć zaworów jednokierunkowych zwrotnych (z opcją na pięć kolejnych) za 297 340,20 zł brutto z dostawami od 3 stycznia do 30 listopada 2022.

Nie wpłynęły oferty na czterdzieści cztery siatki uprzęży HPRU zespołu fotela, dziesięć linek ściągających (z opcją na dziesięć kolejnych) oraz czternaście zespołów spadochronu stabilizującego (z opcją na czternaście kolejnych) – wszystkie z dostawami od 4 stycznia 2021 do 30 listopada 2021.