27 grudnia Komenda Główna Policji (KGP) rozpoczęła postępowanie na dostawy 7 zestawów bezzałogowych statków powietrznych dla jej funkcjonariuszy. Każdy z zestawów ma składać się z dwóch bezzałogowców – operacyjnego i szkolnego oraz osprzętu. Jest to już trzecie postępowanie w tej sprawie, poprzednie unieważniono we wrześniu 2018.

Zakup 7 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (łącznie 14 bezzałogowców – 7 operacyjnych i 7 szkolnych) będzie dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu Obserwacja Transgraniczna / Zdjęcie: Komenda Stołeczna Policji

Zakup 7 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (łącznie 14 bezzałogowców – 7 operacyjnych i 7 szkolnych) będzie dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu Obserwacja Transgraniczna / Zdjęcie: Komenda Stołeczna Policji

Policja szuka wielowirnikowców pionowego startu i lądowania o maksymalnej masie startowej do 7 kg. Mają służyć do obserwacji terenu i przesyłania zaszyfrowanego obrazu do operatora. Zakup zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu Obserwacja Transgraniczna zorganizowanego przez Biuro Kryminalne KGP.

Wymogiem jest maksymalny zasięg 3000 m w terenie otwartym i 1000 m w zurbanizowanym. Pułap bezzałogowca ma wynosić co najmniej 2500 m, a czas lotu minimum 25 minut. Operator musi mieć do dyspozycji zdublowany miernik rezystancji uziemień, barometr i magnetometr, a sam statek powietrzny być wyposażony w system czujników do wykrywania przeszkód.

Do każdego bezzałogowego aparatu wymagane są dwa akumulatory i odbiornik ADS-B (Automatic Dependent Surveillance – Broadcast) umożliwiający prezentowanie ruchu w czasie rzeczywistym. Każdy zestaw musi składać się z czterech urządzeń obrazujących z ekranem dotykowym o przekątnej co najmniej 7 cali z odpowiednim oprogramowaniem.

Każdy bezzałogowiec musi być wyposażony w wymienną głowicę optoelektroniczną z kamerą z trzyosiową stabilizacją o minimum 30-krotnym powiększeniu optycznym i 6-krotnym powiększeniu cyfrowym, umożliwiającą rejestrację obrazu w jakości Full HD. Wymagana jest druga głowica z kamerą dzienną (4k Ultra HD) i nocną (o rozdzielczości minimum 640×512 pikseli) i trzecia z kamerą wysokiej rozdzielczości (4k Ultra HD).

Termin składania ofert mija 28 stycznia 2019. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), okres bezpłatnej aktualizacji oprogramowania liczony od daty podpisania protokołu odbioru (20%) i termin realizacji zamówienia (20%). Oferenci zostali zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 tys. zł. Wymagany termin realizacji zamówienia to 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Analiza
W styczniu 2018 Komenda Główna Policji rozpoczęła postępowanie w sprawie kompleksowego szkolenia w zakresie obsługi i użycia bezzałogowych statków powietrznych, które miało doprowadzić do uzyskania przez funkcjonariuszy świadectw kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

Szkolenie miało objąć 88 policjantów, w tym 64 w zakresie operatora bezzałogowego statku powietrznego VLOS (Visual Line of Sight). Kurs obejmował obsługę praktyczną i teoretyczną na symulatorach, także w zakresie teledetekcji w podczerwieni. Szkolenie zakładało przeprowadzenie scenariusza poszukiwania osoby w terenie przy użyciu kamery termowizyjnej zainstalowanej na bezzałogowcu. Obecnie przewiduje się przeszkolenie wraz z zakupem zestawów.