Policja ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę 8 bezzałogowych statków powietrznych (bsp) pionowego startu i lądowania w ramach zamówienia podstawowego, jak też dodatkowych 3 w opcji. Pojazd ten ma być wyposażony w dwie głowice obserwacyjne ze stabilizacją 3D: optyczną o rozdzielczości min. 1920×1080 i pracującą w podczerwieni o rozdzielczości min. 640×480, pozwalająca na transmisję obrazu w czasie rzeczywistym w jakości HD, jak też urządzenie obserwacyjne dla pilota.

Bezzałogowiec pionowego startu DJI Quadrocopter Inspire 1 PRO używany od 2016 przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) KGP

Bezzałogowiec pionowego startu DJI Quadrocopter Inspire 1 PRO używany od 2016 przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych (BOA) KGP

Poszukiwany bezzałogowiec ma mieć masę własna do 10 kg, a masa z oprzyrządowaniem nie może przekroczyć 25 kg. Policyjny bsl ma wykonywać loty poza zasięgiem wzroku w promieniu 3 km w terenie otwartym i 1 km w terenie zurbanizowanym. Bezzałogowiec musi mieć zdolność do lotu przy prędkości wiatru  minimum 6 m/s. Czas lotu ma wynosić przynajmniej 20 minut, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Każdy bsl ma pracować w temperaturach od -20 do 40 °C i być wyposażony w dwa kontrolery z niezależnymi urządzeniami obrazującymi, umożliwiającymi pracę w trybie pilot-obserwator kamery. System łączności radiowej i transmisji danych ma działać w paśmie częstotliwości 2,4 GHz i 5,8 GHz.

Policja śląska testuje bezzałogowe statki latające do kontroli ruchu drogowego / Zdjęcia: Policja

Policja śląska testuje bezzałogowe statki latające do kontroli ruchu drogowego / Zdjęcia: Policja

Otwarcie ofert ma nastąpić 21 czerwca 2017. Kryterium oceny jest w 60% cena, w 20% czas gwarancji (minimum 24 miesiące) i w 20% czas realizacji zamówienia podstawowego. Dostawy mają zostać zrealizowane do 30 listopada 2017.

Do tej pory Policja kupiła już kilka bezzałogowców, pierwszy kupiono 5 lat temu. To Robokopter nadal wykorzystywany przez policjantów z Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Do podobnych operacji, realizowanych przez policjantów służby kryminalnej, mają być używane poszukiwane bsl. Warto wspomnieć, że pod koniec 2015 DJI Quadrocopter Inspire 1 PRO trafił do Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP i jest wykorzystywany podczas działań rozpoznawczych i bojowych, w tym samym czasie drugi bezzałogowiec otrzymali do działań minersko-pirotechnicznych funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.