4 czerwca 2018 1. Baza Lotnictwa Transportowego (1. BLTr) opublikowała ogłoszenie dotyczące szkolenia teoretycznego i symulatorowego personelu latającego samolotów Gulfstream G550 w latach 2018-2019. Otwarcie ofert nastąpi 17 lipca 2018. Szkolenie teoretyczne (16 godzin) i praktyczne (16 godzin) na symulatorze ma przejść 6 załóg. Każda z nich składa się z dowódcy i drugiego pilota (łącznie kurs ma przejść 12 pilotów).

Drugi samolot o nazwie własnej Generał Kazimierz Pułaski, przyleciał 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie 29 lipca 2017. / Zdjęcie: Anna Żuchowska, 1. BLTr

Drugi samolot o nazwie własnej Generał Kazimierz Pułaski, przyleciał 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie 29 lipca 2017. / Zdjęcie: Anna Żuchowska, 1. BLTr

Ze wzgledu na efektywność szkolenia symulatorowego, 1. BLTr wymaga, aby wykonawca usługi posiadał co najmniej dwa symulatory lotów G550 typu FFS (Full Flight Simulator), zlokalizowane na terenie jednego ośrodka szkoleniowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości załóg do przeszkolenia.

Oferent jest zobowiązany do złożenia wadium w wysokości 48 000 zł oraz musi posiadać doświadczenie w przeszkoleniu co najmniej 50 załóg G550 w ciągu ostatnich 3 lat. Musi mieć ważny certyfikat na czas szkolenia, zgodny z wymaganiami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena (60%), dostępność symulatora w preferowanych godzinach w 2019 (20%) i ilość posiadanych symulatorów zlokalizowanych na terenie jednego ośrodka szkoleniowego (20%). Rozpoczęcie szkolenia ma rozpocząć się 1 października 2018, natomiast jego zakończenie przewidziano na 30 listopada 2019. Każda grupa szkoleniowa ma szkolić się przez 9 dni.

Opis
31 sierpnia 2016 MON poinformował o planach zakupu pięciu samolotów klasy VIP (dwóch małych i trzech średnich) za łącznie 1,7 mld zł. 14 października wpłynęły dwie oferty na małe samoloty: Falcon 7X od Dassault Aviation i G550 od Gulfstream Aerospace Corporation. 21 października ogłoszono zwycięstwo oferty amerykańskiej. Umowę o wartości 440 566 300,80 zł podpisano 14 listopada. 6 stycznia 2017 w zakładach Gulfstreama w Savannah w stanie Georgia, zaprezentowano oba samoloty przeznaczone dla Polski. Przylot samolotów nastąpił 21 czerwca (Książę Józef Poniatowski) i 29 lipca (Generał Kazimierz Pułaski). Pierwszy lot operacyjny, do Paryża, został wykonany 20 listopada przez Pułaskiego.