Okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał Xawery Czernicki po remoncie przeprowadzonym w PGZ Stoczni Wojennej powrócił 3 lutego 2021 r. do służby w Marynarce Wojennej. Po przekazaniu odbiorcy okręt około godziny 14.00 wyszedł z Gdyni i skierował się do Świnoujścia – swojego macierzystego portu.

Prace remontowe zrealizowano na podstawie umowy z 8 marca 2019 r. Wartość umowy wyniosła 85,06 mln złotych / Zdjęcie: PGZ Stocznia Wojenna

Prace remontowe zrealizowano na podstawie umowy z 8 marca 2019 r. Wartość umowy wyniosła 85,06 mln złotych / Zdjęcie: PGZ Stocznia Wojenna

 

Do stoczni okręt trafił 14 marca 2019 r. Zakres prac obejmował remont dokowy oraz naprawę główną, należącą do kategorii napraw planowych, której celem jest kompleksowe odtworzenie sprawności technicznej w zakresie: uzbrojenia, urządzeń, systemów, mechanizmów oraz wyposażenia okrętu. W jej rakcie przeprowadza się także modernizacje, modyfikacje lub wymianę sprzętu na dostosowany do aktualnych standardów. Naprawa główna zakłada przywrócenie normy międzynaprawczej oraz pełnej sprawności technicznej wszystkich znajdujących się na wyposażeniu okrętu urządzeń i systemów do poziomu sprawności jaką miał on w chwili rozpoczęcia eksploatacji.

W trakcie prac na ORP Kontradmirał X. Czernicki dokonano m.in. napraw kadłubowych, zamontowano nowy wydajniejszy ster strumieniowy, wymieniono okablowanie oraz orurowanie, poddano naprawie lub wymianie większość systemów okrętowych. Przeprowadzono także pewne prace modernizacyjne – m.in. zainstalowano nowe systemy monitorowania pracy siłowni oraz klimatyzacji i wentylacji (Remont ORP X. Czernicki, 2019-03-11).

Prace remontowe realizowano na podstawie umowy z 8 marca 2019 r. zawartej pomiędzy zamawiającym: Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu a wykonawcą – konsorcjum złożonym z lidera Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., lidera technicznego PGZ Stoczni Wojennej Sp. z.o.o. i Stoczni Remontowej Nauta S.A. Wartość umowy wyniosła 85,06 mln złotych, a planowany termin zakończenia prac ustalono w niej na koniec drugiego kwartału 2020 r.

Początkowo zakładany czas remontu określono na 16 miesięcy, a ostatecznie wydłużył się do 22 miesięcy. Było to spowodowane znacznym rozszerzeniem pierwotnego zakresu prac, w tym m.in. potrzebą wymiany na okręcie całego okablowania o łącznej długości około 100 km. Dodatkowe opóźnienie spowodowała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2.

ORP Kontradmirał X. Czernicki wchodzi w skład 2 Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Do służby wszedł 1 września 2001 r. jako okręt wsparcia logistycznego. W 2009 r. przeszedł modernizację przystosowującą go do roli okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej i od stycznia do grudnia 2010 r. po raz pierwszy służył w tej roli w stałym zespole przeciwminowym NATO – Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1). Po raz drugi został okrętem dowodzenia SNMCMG1 w styczniu 2013 r. Cztery lata później – 1 stycznia 2017 r. stał się na pół roku jednostką dowodzenia analogicznego zespołu przeciwminowego NATO operującego na morzu Śródziemnym – SNMCMG2.