2 stycznia na jednej z kart korporacyjnego kalendarza na rok 2019 rosyjskiego Centralnego Naukowo-Badawczego Instytutu Budowy Maszyn (CNIIToczMasz) zaprezentowano nowy, zdolny do przerzutu drogą lotniczą, 120-mm moździerz samobieżny 2S42 Lotos.

120-mm moździerz samobieżny 2S42 Lotos powstaje jako rozwinięcie zarzuconego projektu 152-mm moździerza 2S36 Zauralec-D i zastąpi zestawy 2S9 Nona-S w wojskach powietrzno-desantowych (WDW) / Grafika: CNIIToczMasz

120-mm moździerz samobieżny 2S42 Lotos powstaje jako rozwinięcie zarzuconego projektu 152-mm moździerza 2S36 Zauralec-D i zastąpi zestawy 2S9 Nona-S w wojskach powietrzno-desantowych (WDW) / Grafika: CNIIToczMasz

CNIIToczMasz, będący częścią korporacji Rostiech, zaprezentował grafikę demonstratora lub prototypu, który powstaje jako następca 120-mm moździerza samobieżnego 2S9 Nona-S (SAO-120). Ten został opracowany dla wojsk powietrzno-desantowych (WDW) jeszcze w czasach ZSRR na podwoziu transportera opancerzonego BTR-D. 

Projekt 2S42 Lotos został ujawniony podczas Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego Armia-2017 na Kubince, ale pierwsze informacje o pracach nad nim pojawiły się w czerwcu 2014. Pojazd jest rozwinięciem 152-mm samobieżnego moździerza 2S36 Zauralec-D, który od bieżącego roku miał zastępować zestawy 2S31 Wiena. Jednak trzy lata temu zawieszono nad nim prace. Opracowywany wspólnie z przedsiębiorstwem WgTZ z Wołgogradu, 2S42 Lotos ma zostać posadowiony na podwoziu bwp BMD-4M, napędzanego 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym 2W-06-2 o mocy 450 KM, który zapewni mu prędkość maksymalną do 70 km/h i zasięg do 500 km.

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, 2S42 Lotos zostanie wyposażony w zautomatyzowaną wieżę i przedział bojowy ze 120-mm moździerzem automatycznym, przystosowanym do strzelania standardowymi granatami moździerzowymi, jak i specjalną amunicją odłamkowo-burzącą zaprojektowaną do gwintowanej lufy. Załoga pojazdu ma składać się z czterech żołnierzy: dowódcy, mechanika-kierowcy, działonowego i ładowniczego. Maksymalna masa ma wynieść 18 000 kg. Zasięg rażenia wyniesie od 400 do 13 000 m. Pojazd otrzyma zmodyfikowany system kierowania ognie, pierwotnie projektowany dla 2S36 Zauralec-D.

Według oficjalnych informacji z listopada 2016, testy prototypu 2S42 Lotos miały rozpocząć się w 2019, tak by rok później, po akceptacji, mogła się rozpocząć produkcja seryjna. Harmonogram został potwierdzony przez Ministerstwo Obrony Rosji w oświadczeniu z 17 grudnia 2018. Resort poinformował również, że uzupełnieniem dla zestawów moździerzowych będą pojazdy kierowania ogniem Zawiet-D, zaprojektowane pierwotnie dla 2S36 Zauralec.