Pod koniec marca wojska lądowe Brazylii (Exército Brasileiro) opublikowały wstępne wymagania techniczne dla nowego czołgu, który ma zostać wybrany w ramach programu VBC-CC (Viatura Blindada de Combate-Carro de Combate). Ujęto ja w dwóch oddzielnych dokumentach. Nowe wozy mają docelowo zastąpić 393 obecnie eksploatowane czołgi, w tym Leopard 1A1BE (128 egz.), Leopard 1A5BR (220) i M60A3 TTS (45).

Brazylia ma na wyposażeniu niemal 400 czołgów Leopard 1A1BE, 1A5BR i M60A3 TTS. Ze względu na swój wiek, wyposażenie i stan techniczny wozy nie spełniają wymogów współczesnego pola walki / Zdjęcie: Exército Brasileiro

Brazylia ma na wyposażeniu niemal 400 czołgów Leopard 1A1BE, 1A5BR i M60A3 TTS. Ze względu na swój wiek, wyposażenie i stan techniczny wozy nie spełniają wymogów współczesnego pola walki / Zdjęcie: Exército Brasileiro

Dokumenty opublikowane przez brazylijski resort obrony określają wymagania taktyczno-techniczne, logistyczne i przemysłowe. Zgodnie z nimi nowy czołg powinien mieć masę poniżej 50 t i maksymalnie czteroosobową załogę. Długość kadłuba wraz z zakończeniem armaty określono na maksymalnie 12 m, szerokość na 4 m, wysokość na 2,65 m, a prześwit na co najmniej 0,4 m. Pojazd powinien poruszać się z prędkością do 60 km/h w terenie, a jego zasięg działania ma wynosić 400 km. Musi pokonywać brody o głębokości 1 m i rowy przeciwczołgowe o szerokości 2,5 m. 

Nowy brazylijski czołg podstawowy ma zostać wyposażony w 120-mm armatę gładkolufową o długości lufy co najmniej 50 kalibrów (z przedmuchiwaczem) o małej sile odrzutu, dostosowaną do strzelania amunicją natowskiego kalibru i stabilizowaną w dwóch płaszczyznach. Mało realistycznym wymogiem jest wartość równoważnika grubości jednorodnej stali pancernej (RHA), jaką będą zdolne penetrować pociski nieprzyjaciela z odległości 2000 m pod kątem 0 stopni, która ma wynosić 1200 mm (taką wartość mogą osiągnąć armaty kalibru co najmniej 130 mm). Wymagana szybkostrzelność wynosi 6 strz./min., a trwałość lufy to 2000 strzałów (przy strzelaniu nabojami z pociskiem podkalibrowym stabilizowanym brzechwowo z odrzucanym sabotem, Armour-Piercing, Fin Stabilised, Discarding Sabot, APFSDS-T), co również może być trudne do osiągnięcia. 

Kolejnym wymogiem jest system kierowania ogniem, który ma zapewniać 95-procentową szansę trafienia celu po pierwszym strzale na dystansie co najmniej 4 km. SKO ma być wyposażony w panoramiczny, dzienno-nocny przyrząd obserwacyjny dowódcy, system automatycznego śledzenia celów i dalmierz laserowy. Ponadto, na uzbrojenie wozu ma wejść 7,62-mm sprzężony karabin maszynowy, 12,7-mm zdalnie sterowany moduł uzbrojenia umieszczony na wieży oraz 8 wyrzutni 76-mm granatów dymnych. 

Brazylijski resort obrony stawia również wymóg wyposażenia czołgów w aktywny system ochrony pojazdów (ASOP) typu soft-kill lub hard-kill oraz dodatkowe moduły pancerza reaktywnego. Pancerz zasadniczy ma być wielowarstwowy, kompozytowy. Załoga ma być także chroniona wykładzinami przeciwodłamkowymi. Wozy mają być wyposażone w układ ostrzegania o opromieniowaniu wiązką lasera, układ elektryczny o napięciu 24 W, zautomatyzowany system przeciwpożarowy, klimatyzację, system zarządzania walką (BMS), łączność wewnętrzną (interkom) i zewnętrzną (radiostacja i telefon zewnętrzny), dodatkowe źródło zasilania i system ochrony przed skutkami użycia broni masowej zagłady. 

Jednocześnie nie sprecyzowano, czy wymogiem będzie wyposażenie wozów w automat ładowniczy (stąd maksymalna liczba załogi i szybkostrzelność). Nie określono również, jaki ma być stosunek masy całkowitej do mocy silnika. Wiadomo jednak, że nacisk jednostkowy ma być nie większy niż 1 kg/cm2, co może świadczyć o tym, że czołgi będą charakteryzować się dużą dzielnością terenową.