24 stycznia 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog.) z Warszawy rozpoczęła postępowanie mające wyłonić wykonawcę naprawy głównej 60-mm lekkich moździerzy LM-60D Pluton. Prace mają objąć 23 moździerze w ramach zamówienia gwarantowanego i 22 kolejne jako opcję – łącznie 45 sztuk.

Naprawą zostanie objęta broń eksploatowana przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, 3. Zamojską Brygadę Obrony Terytorialnej, 34. Brygadę Kawalerii Pancernej, 17. Brygadę Zmechanizowaną i 1 batalion 25. Brygady Kawalerii Powietrznej / Zdjęcie: Tomasz Kisiel, Ministerstwo Obrony Narodowej

Naprawą zostanie objęta broń eksploatowana przez 21. Brygadę Strzelców Podhalańskich, 3. Zamojską Brygadę Obrony Terytorialnej, 34. Brygadę Kawalerii Pancernej, 17. Brygadę Zmechanizowaną i 1 batalion 25. Brygady Kawalerii Powietrznej / Zdjęcie: Tomasz Kisiel, Ministerstwo Obrony Narodowej

Szacunkowa wartość umowy to 2,7 mln zł netto. Do składania ofert mają być zaproszeni wybrani wykonawcy. Kryteriami wyboru oferty będzie cena (90%) i gwarancja (10%). Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minie 25 lutego. Prace mają zostać przeprowadzone w siedzibie wykonawcy do 30 września w przypadku zamówienia gwarantowanego i do 29 listopada w przypadku opcji.

Producentem i właścicielem dokumentacji LM-60D są Zakłady Mechaniczne Tarnów. Możdzierze przeznaczone są do użycia w pododdziałach desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i piechoty górskiej. Broń wykorzystuje się do niszczenia siły żywej i środków ogniowych przeciwnika, na przeciwstokach, w wąwozach i za przeszkodami oraz w warunkach wysokiej zabudowy, niszczenia punktów obserwacyjnych i lekkich umocnień.