3 października 2. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisaniu 26 września ze spółką Mav Telecom International umowy o wartości 4 981 500 zł brutto na modyfikację wszystkich używanych przez Wojsko Polskie trałów przeciwminowych Bożena-4. Postępowanie podzielono na trzy zadania, obejmujące prace nad ośmioma, czterema i trzema pojazdami. Umowa ma zostać wykonana do 16 grudnia 2019.

Wojsko Polskie używa 15 trałów przeciwminowych Way Industry Bożena-4. Wszystkie mają zostać zmodyfikowane pod kątem użycia m.in. w misji w Libanie / Zdjęcie: 2. Mazowiecki Pułk Saperów, 5. Pułk Inżynieryjny

Wojsko Polskie używa 15 trałów przeciwminowych Way Industry Bożena-4. Wszystkie mają zostać zmodyfikowane pod kątem użycia m.in. w misji w Libanie / Zdjęcie: 2. Mazowiecki Pułk Saperów, 5. Pułk Inżynieryjny

Zamówiona modyfikacja ma objąć zdalny system sterowania pojazdu, w postaci wynośnego pulpitu sterującego. Wprowadzony zostanie nowy moduł nadajnika i odbiornika, procesora, okablowania i zasilania. Ma to umożliwić sterowanie trałem z większej odległości niż dotąd (obecnie to 2000 m) i większą odporność na ewentualne zakłócenia transmisji.

Modyfikację ośmiu trałów wyceniono na 2 656 800 zł brutto, czterech na 1 328 400 zł brutto, a ostatnich trzech na 996 300 zł  brutto, czyli 332 100 zł za prace nad jednym urządzeniem. Jedynym kryterium wyboru była cena. Zgłosił się tylko jeden chętny, którego oferta idealnie trafiała w szacunkową wycenę modyfikacji pojazdów.

Wojsko Polskie kupiło pierwsze trały przeciwminowe Way Industry Bożena-4 (opracowane na bazie miniładowarek kołowych) w 2005 na potrzeby misji afgańskiej. W skład zestawów wchodziły pojazdy bazowe B-4L 1203 z systemem zdalnego sterowania i przedziałem transportowym, dwa trały bijakowe, przyczepa transportowa i klimatyzowana kabina operatora zdalnie sterującego urządzeniem.

Napędzany silnikiem Deutz BF pojazd o masie 5,8 t najczęściej kompletowany jest z 1,4-tonowym trałem bijakowym. Pojazd zużywa 13-19,5 l paliwa na godzinę pracy. Bożena-4 umożliwia on wykonywanie przejść w zaporach minowych w postaci pasa o szerokości 2200 mm i głębokości do 250 mm. Trał pozwala na detonację min o ekwiwalencie materiału wybuchowego do 9 kg TNT. Maksymalnie można za jego pomocą sprawdzić 2500 m2 na godzinę.

Zdalnie sterowany trał może być wykorzystywany nie tylko do prowadzenia rozminowania, ale również do wsparcia żołnierzy wykonujących wykopy pod materiał wybuchowy. Dodatkowym wyposażeniem systemu Bożena-4 są łyżki uniwersalne do materiałów sypkich, widły do palet, lemiesz i komplet wierteł, umożliwiających wykonywanie wykopów o małej średnicy i dużej głębokości.