18 grudnia br. Jednostka Wojskowa Formoza (JWF, JW 4026) opublikowała ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania procedurą ograniczoną nieujawnionej liczby karabinków modułowych Wojsk Specjalnych. Jest to druga próba wyłonienia dostawcy karabinków w tym roku.

Obecnie podstawowym uzbrojeniem JW Formoza są 9-mm pistolety maszynowe H&K MP5 i 5,56-mm karabinki automatyczne H&K G36KV w odmianie z 400-mm lufą / Zdjęcie: JWF

Obecnie podstawowym uzbrojeniem JW Formoza są 9-mm pistolety maszynowe H&K MP5 i 5,56-mm karabinki automatyczne H&K G36KV w odmianie z 400-mm lufą / Zdjęcie: JWF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana podmiotom zaproszonym do składania ofert. Zamawiający oczekuje, że liczba oferentów nie przekroczy trzech. Termin składania wniosków minie  15 stycznia 2021 o godz. 11.00. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i gwarancja (40%), a wykonawcy będą zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 35 tys. zł. Wartość zamówienia może przekroczyć 428 tys. EUR (1,9 mln zł). Zamówienie podzielono na podstawowe i opcjonalne. Broń ma trafić do Gdyni.

Poprzednie postępowanie w tej sprawie rozpoczęto 16 czerwca br. Oczekiwano wówczas, iż dostawy zostaną zrealizowane do 15 grudnia br. Jednak do 24 czerwca nie otrzymano żadnych ofert i 8 lipca zdecydowano o unieważnieniu postępowania, o czym poinformowano publicznie 23 lipca (Karabinek modułowy dla Formozy, 2020-06-16).

Tegoroczne postępowania są kolejnymi próbami zakupu karabinków przez JWF. Prawdopodobnie chodzi o broń do amunicji 5,56 mm x 45 i 7,62 mm x 35/.300 Blackout. Takie wymagania spełnia między innymi oferowany od kilku lat w Polsce karabinek SIG Sauer MCX.

Obecnie, podstawowym uzbrojeniem JWF są 9-mm pistolety maszynowe H&K MP5 i 5,56-mm karabinki automatyczne H&K G36KV w odmianie z 400-mm lufą, choć wykorzystywane są także inne konstrukcje strzeleckie produkowane przez SIG Sauer. Pozostałe jednostki Komponentu Wojsk Specjalnych używają H&K HK416, a wybór G36 przez JWF wynika z faktu, iż broń ta jest lepiej dostosowana do użytkowania w środowisku morskim.

Wcześniej, 4 listopada br. JWF zawarła umowę ze spółką Griffin Group Defence w postępowaniu prowadzonym od 8 października na dostawę pakietów części zamiennych do 5,56-mm ręcznych karabinków maszynowych FN Minimi i 12,7-mm wielkokalibrowych karabinów maszynowych M3M Manroy. Z kolei 4 września zawarto umowę w postępowaniu prowadzonym od 2 czerwca z tym samym podmiotem na dostawę lekkich min morskich o zaczepach magnetycznych.