12 lipca w izraelskiej bazie lotniczej Palmachim na wybrzeżu Morza Śródziemnego miała miejsce uroczystość utworzenia 7. Skrzydła Operacji Specjalnych Korpusu Powietrznego (Chejl ha-Awir). Wydarzeniu przewodniczył dowódca izraelskich wojsk lotniczych, gen. Aluf Amikan Norkin. 

 Jądrem 7. Skrzydła Operacji Specjalnych izraelskiego Korpusu Powietrznego jest jednostka specjalna komandosów 5101 Szaldag, która zasłynęła 13 lat temu podczas operacji pk. Orchard, gdy jej żołnierze przedostali do syryjskiej muhafazy Dajr az-Zaur, gdzie miał znajdować się reaktor jądrowy. Podłożyli ładunki wybuchowe i oświetlili cel laserem nakierowując izraelskie lotnictwo, które tuż po północy 6 września 2007 zbombardowało i zniszczyło obiekt

Jądrem 7. Skrzydła Operacji Specjalnych izraelskiego Korpusu Powietrznego jest jednostka specjalna komandosów 5101 Szaldag, która zasłynęła 13 lat temu podczas operacji pk. Orchard, gdy jej żołnierze przedostali do syryjskiej muhafazy Dajr az-Zaur, gdzie miał znajdować się reaktor jądrowy. Podłożyli ładunki wybuchowe i oświetlili cel laserem nakierowując izraelskie lotnictwo, które tuż po północy 6 września 2007 zbombardowało i zniszczyło obiekt

Trzonem nowej struktury jest jednostka specjalna komandosów 5101 Szaldag, Jednostka 669 przeznaczona do zadań bojowych oraz poszukiwawczo-ratowniczych (CSAR, Combat Search And Rescue) i kompania zabezpieczania wysuniętych lądowisk. W dalszej kolejności w jej skład wejdą także jednostka rozpoznawczo-wywiadowcza i szkolna (Hero-30 w izraelskiej służbie, 2020-07-14).

Członkowie pododdziałów będą zajmować stanowiska we wspólnym dowództwie operacyjno-szkoleniowym i wypełniać zadania w sytuacjach rutynowych i awaryjnych. 7. Skrzydło będzie dodatkowo wspierane przez Dyrektoriat Zasobów wojsk lotniczych w zakresie organizacji programu szkolenia, wprowadzania zmian w sposobie działania czy zwiększania zdolności wywiadowczych.

/ Film: Chejl ha-Awir

7. Skrzydło Operacji Specjalnych, zostało utworzone ze względu na bieżące potrzeby operacyjne i zmieniające się środowisko zagrożeń. Celem tego działania była poprawa efektywności działań specjalnych Chejl ha-Awir, zwiększenie współpracy z pozostałymi rodzajami Sił Obronnych Izraela (Cahal).

Sformowanie skrzydła operacji specjalnych ma zwiększyć efektywność działań specjalnych izraelskich wojsk lotniczych i zwiększenie współpracy z pozostałymi rodzajami Sił Obronnych / Zdjęcia: Amit Agronow, Chejl ha-Awir

Sformowanie skrzydła operacji specjalnych ma zwiększyć efektywność działań specjalnych izraelskich wojsk lotniczych i zwiększenie współpracy z pozostałymi rodzajami Sił Obronnych / Zdjęcia: Amit Agronow, Chejl ha-Awir

Jednostka 5101 Szaldag został utworzona w 1975 z inicjatywy płk Moszego Muki Betsera, weterana Jednostki Rozpoznawczą Sztabu Generalnego Sajeret Matkal. Jest to jednostka przeznaczona do przenikania niewielkimi zespołami na teren przeciwnika (także poza granicami kraju), prowadzenia rozpoznania podczas operacji lotniczych, w tym precyzyjnego naprowadzania uderzeń powietrznych na cele naziemne (JTAC, Joint Terminal Attack Controller) i desantów oraz zarządzania ruchem lotniczym podczas działań bojowych. Szaldag może działać samodzielnie lub jako wsparcie dla innych zespołów zadaniowych sił specjalnych Cahalu.

Jednostka 669 powstała rok wcześniej, w wyniku doświadczeń z Wojny Jom Kippur (6-26 października 1973), podczas której wykonano około 5000 ewakuacji pilotów izraelskich. W późniejszym czasie jednostka zajmowała się także wsparciem działań Sajeret Matkal oraz marynarzy Korpusu Morskiego (Chej ha-Jam) w sytuacjach zagrożenia życia.

We wczesnych latach 1990., po zakończeniu I wojny w Zatoce Perskiej, izraelskie władze podjęły decyzję o utworzeniu Dowództwa Powietrznych Sił Specjalnych. Dowództwo kierowało jednostką 5101 Shaldag i odpowiadało za Jednostkę 669, a później również za kompanię zabezpieczania.