Patria zaprezentowała na targach IDET 2019 w Brnie samobieżny 120-mm moździerz wieżowy NEMO na podwoziu kołowego transportera opancerzonego AMV 8×8. Przedstawiciele fińskiej spółki potwierdzili w rozmowie z Militarnym Magazynem MILMAG, iż system proponowany jest czeskim wojskom lądowym jako oferta w programie następców 120-mm moździerzy: 8 samobieżnych SPM-85 PRAM-S i 85 ciągnionych M1982 PRAM-L.

Oferowany Czechom 120-mm moździerz wieżowy NEMO na podwoziu Patria AMV 8x8. Finowie są gotowi do zintegrowania systemu z każdą platformą kołową lub gąsienicową wybraną przecz Czechów. Pytanie czy na udział w postępowaniu zdecyduje się Huta Stalowa Wola, producent autonomicznego 120-mm moździerza wieżowego M120/MAHSW / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Oferowany Czechom 120-mm moździerz wieżowy NEMO na podwoziu Patria AMV 8×8. Finowie są gotowi do zintegrowania systemu z każdą platformą kołową lub gąsienicową wybraną przecz Czechów. Pytanie czy na udział w postępowaniu zdecyduje się Huta Stalowa Wola, producent autonomicznego 120-mm moździerza wieżowego M120/MAHSW / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Choć czeskie siły zbroje nie rozpoczęły jeszcze formalnego postępowania, to jednak w połowie 2018 opublikowały listę głównych programów modernizacyjnych do których zalicza się zakup samobieżnych moździerzy kalibru 120 mm. W dokumencie znalazło się zdjęcie NEMO jako przykład potencjalnego następcy obu systemów PRAM (US Army poszukuje systemów moździerzowych, 2018-08-06; Systemy moździerzowe dla Czech, 2018-03-16).

Czesi chcą osadzić moździerze wieżowe na platformach gąsienicowych i kołowych. W tym pierwszym przypadku system miałyby być zintegrowany z podwoziem wybranym w programie nowego bojowego wozu piechoty. Takie pojazdy zastąpią moździerze samobieżne PRAM-S. Z kolei ciągnione PRAM-L planuje się wymienić na identyczne systemy na wozach kołowych – podwoziach Pandur II 8×8 lub Titus 6×6. Pozwoli to na usprawnienie procesu obsługi technicznej, remontu i ewentualnej naprawy nowych samobieżnych moździerzy i wynikające z tego tytułu oszczędności.

Patria jest gotowa do zintegrowania systemu NEMO z każdą platformą kołową lub gąsienicową wybraną przecz Czechów. Według resortu obrony w Pradze wojska lądowe zgłaszają zapotrzebowanie na 62 wieżowe systemy moździerzowe kalibru 120 mm. Przedstawiciel fińskiej spółki zapewnił, że taka liczba planowanych do zakupu systemów artyleryjskich jest wystarczająca, aby rozpatrywać różne warianty zaangażowania lokalnego przemysłu zbrojeniowego w produkcję NEMO. Podkreślił jednocześnie, że jakiekolwiek decyzje w tej kwestii wymagać będą negocjacji między producentem a nabywcą.