Dowództwo Zamówień amerykańskich wojsk lądowych (US Army Contracting Command) podpisało ze spółką FLIR Systems umowę o wartości 39,6 mln USD (148,3 mln zł) na dostawę miniaturowych bezzałogowych statków latających PD-100 Black Hornet III Nano. Zamówienie obejmuje dostawy 2400 miniaturowych bezzałogowców, pierwsze mają trafić do użytkownika w 2019.

PD-100 Black Hornet III Nano mierzy 168 mm i masę mniejszą niż 33 g, co czyni go jednym z najmniejszych bezzałogowych aparatów latających na świecie. Może być wykorzystywany w każdych warunkach atmosferycznych

PD-100 Black Hornet III Nano mierzy 168 mm i masę mniejszą niż 33 g, co czyni go jednym z najmniejszych bezzałogowych aparatów latających na świecie. Może być wykorzystywany w każdych warunkach atmosferycznych

Aparaty będą pełniły rolę osobistych systemów rozpoznania bliskiego zasięgu kupowanych w ramach programu Soldier Borne Sensor (SBS). Jego celem jest wyposażenie w jeden zestaw bezzałogowców niemal każdej drużyny piechoty US Army.

Jest to drugie zamówienie na miniaturowe śmigłowce PD-100 dla US Army. W 2018 amerykańskie wojska lądowe zamówiły 60 bezzałogowców za 2,6 mln USD (9,74 mln zł). Zestawy są obecnie dostarczane do pierwszych jednostek, jednocześnie trwa proces integracji systemu i szkolenia.

PD-100 sterowany jest za pomocą niewielkiego tabletu na którym można zaprogramować trasę lotu / Zdjęcia: FLIR Systems

PD-100 sterowany jest za pomocą niewielkiego tabletu na którym można zaprogramować trasę lotu / Zdjęcia: FLIR Systems

W 2016 i 2017 US Army zamówiła partię PD-100 Black Hornet, które były testowane w warunkach ekstremalnych przez żołnierzy 10. Dywizji Górskiej stacjonujących w Fort Hill. Próbom poddano również dwa konkurencyjne systemy miniaturowych bezzałogowców.

Opis
Black Hornet III Nano to miniaturowe systemy bezzałogowe. Zostały opracowane przez norweską spółkę Prox Dynamics, która 30 listopada 2016 została wykupiona przez FLIR Systems za 134 mln USD (501,8 mln zł). Wyprodukowano 8 tysięcy bezpilotowców Black Hornet.

Do tej pory PD-100 były używane w amerykańskich siłach zbrojnych tylko przez oddziały specjalne podległe MARSOC (Marine Corps Forces Special Operations Command). Zestawy zakupiły Australia, Holandia, Indie, Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania. Trafiły też do użytkowników w Polsce. Ostatnie zamówienie na PD-100 zrealizowano dla francuskich wojsk lądowych (Armée de terre) w styczniu 2019.

Długość Black Hornet wynosi 168 mm, średnica wirnika 123 mm, a masa 33 g. Długotrwałość lotu wynosi 25 minut, a prędkość maksymalna to 18 km/h. Maksymalny zasięg lotu to 2000 m. Każdy zestaw składa się z dwóch PD-100. Black Hornet został wyposażony w dwie dzienne i jedną nocną kamerę wideo wysokiej rozdzielczości. Umożliwiają przesyłanie obrazu w czasie rzeczywistym do operatora.