3 grudnia europejska spółka Airbus Helicopters i agencja OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) zawarły porozumienie dotyczące zwiększenia gotowości operacyjnej śmigłowców szturmowych i eskortowych EC665 Tigre/Tiger HAD/HAP/UHT sił zbrojnych Francji, Hiszpanii i Niemiec. 

Umowa pozwoli na uzyskanie statusu pełnej gotowości operacyjnej dla większej liczby śmigłowców Tiger/Tigre sił zbrojnych Francji, Niemiec i Hiszpanii / Zdjęcia: Airbus Helicopters

Umowa pozwoli na uzyskanie statusu pełnej gotowości operacyjnej dla większej liczby śmigłowców Tiger/Tigre sił zbrojnych Francji, Niemiec i Hiszpanii / Zdjęcia: Airbus Helicopters

Wcześniej, zlecono Airbusowi przeprowadzenie prac studialnych modernizacji mid-life upgrade (MLU) tych wiropłatów do standardu Mk III (Airbus w programie Tiger Mk III, 2018-10-01).

Dzięki trójstronnej umowie z agencjami uzbrojenia Francji, Niemiec i Hiszpanii, czyli generalną dyrekcją ds. uzbrojenia DGA (Direction générale de l’armement), urzędem do spraw zakupów obronnych BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) i dyrektoriatem generalnym ds. zakupów wojskowych DGAM (Dirección General de Armamento y Material) zapewniona zostanie gotowość bojowa i wsparcie Tigerów przez następną dekadę.

Umowa obejmuje ciągłe wsparcie techniczne i rozwijanie konstrukcji, a także zapewnienie możliwości wykonania napraw i zapewnienia zapasu części zamiennych u wszystkich zaangażowanych dostawców. Ponadto umowa przewiduje zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego z użytkowników zgodnie z jego scenariuszem operacyjnym i dyslokacją.

Na przykład we Francji umowa zagwarantuje dostępność  do 98% części i przewiduje uproszczenie logistyki. Airbus Helicopters przejmie również bezpośrednio odpowiedzialność za dostawę nowych części, a także części naprawionych i innych materiałów eksploatacyjnych. Średni wiek wiropłatów francuskich wynosi 9 lat. Jeden z nich został ostatnio utracony w wyniku katastrofy w Mali. Podobna umowa, zawarta półtora tygodnia wcześniej z francuską agencją DGA dotyczy wsparcia śmigłowców wielozadaniowych H225M Caracal i AS532 AS/AL Cougar (Wsparcie eksploatacji Caracali i Cougarów, 2019-11-26; Katastrofa w Mali, 2019-11-26).

Dotychczas dostarczono 183 Tigery siłom zbrojnym Francji, Niemiec, Hiszpanii i Australii, które wylatały ponad 30 000 godzin. Śmigłowiec został po raz pierwszy wysłany do boju przez francuskie wojska lądowe w Afganistanie w 2009, a wkrótce potem przez siły zbrojne Niemiec i Hiszpanii. W  przypadku Australii, eksploatacja wiropłatów w wersji ARH pozostaje jednak problematyczna (Następca dla australijskich Tigerów, 2019-07-11).

W sierpniu 2019 niemiecka Bundeswehra zdecydowała o czasowym uziemieniu swoich 53 Tigerów UHT (Unterstützungshubschrauber) w związku z wykryciem wady materiałowej w konstrukcji wirnika głównego. Niemcy zamówiły pierwotnie 68 śmigłowców. Spośród pozostałych status pełnej gotowości operacyjnej w roku podatkowym 2018 wykazywało średnio 11 śmigłowców, co stanowi zaledwie 20% całej floty (Bundeswehra uziemiła Tigery, 2019-08-09).