Przejdź do serwisu tematycznego

Zmiany w zarządzie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Marcina Nocunia oraz Członków Zarządu Jarosława Gawrysia i Bartłomieja Kacperczyka.

W środę, 12 czerwca 2024, Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi (WZL-1) poinformowały, że 10 czerwca Rada Nadzorcza spółki odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Marcina Nocunia oraz Członków Zarządu Jarosława Gawrysia i Bartłomieja Kacperczyka. Do czasu powołania Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Marii Bocheńskiej – Członkowi Zarządu Spółki.

Także 10 czerwca, Zarząd spółki poinformował, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a (Biuro Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Łącznego sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. za okres od 1 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023, rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 za rok obrotowy 2023.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1.
  z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok.
 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje prasowe

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X