14 maja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o unieważnieniu procedury zakupu bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mikro dla Wojska Polskiego. Równo miesiąc wcześniej wybrano ofertę spółki Asseco Poland z Rzeszowa, jednak 24 kwietnia Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) z Warszawy, który także uczestniczył w postępowaniu, wniósł skargę do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która została rozpatrzona pozytywnie.

IU MON bezskutecznie próbuje zakupić sześć zestawów bsl klasy mikro, z których każdy będzie wyposażony w co najmniej dwa statki powietrzne pionowego startu i lądowania o masie maksymalnej 0,6 kg oraz długości/szerokości 0,7 m, sześć stacji kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Zestawy miałyby trafić do zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą wykorzystywane do rozeznania pola walki / Zdjęcie: Asseco Poland

IU MON bezskutecznie próbuje zakupić sześć zestawów bsl klasy mikro, z których każdy będzie wyposażony w co najmniej dwa statki powietrzne pionowego startu i lądowania o masie maksymalnej 0,6 kg oraz długości/szerokości 0,7 m, sześć stacji kierowania i kontroli (SKiK) wraz z zespołem nadawczo-odbiorczym oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Zestawy miałyby trafić do zespołów lub grup wsparcia informacyjnego i zespołów bojowych, gdzie będą wykorzystywane do rozeznania pola walki / Zdjęcie: Asseco Poland

Jednocześnie, zamawiający przystąpił do ponownego badania i oceny ofert wykonawców w zakresie sprawdzeń weryfikacyjnych, o których mowa w części XXIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Co ciekawe, dokument nosi datę 28 kwietnia, ale został upubliczniony ponad dwa tygodnie później. Wynika to zapewne z tymczasowych zmian w prawie z 2 marca, związanych z pandemią choroby zakaźnej COVID-19. Ograniczają one funkcjonowanie KIO, która 15-dniowy termin rozpatrywania skarg może zmienić.

Oznacza to, że zakup bsl klasy mikro, ujęty w Programie Operacyjnym: Rozpoznanie obrazowe i satelitarne w ramach Planu Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022, został po raz drugi wstrzymany. Poprzednie postępowanie unieważniono w marcu 2017, ale z powodu przekroczenia budżetu przez złożone wówczas oferty. Faza analityczno-koncepcyjna została rozpoczęta jeszcze w 2014, a na początku 2015 przeprowadzono dialog techniczny.

Obecne postępowanie było prowadzone od 4 grudnia 2018. Pomimo, że termin otwarcia ofert wyznaczono na 21 stycznia 2019, przez rok postępowanie było zamrożone. Dopiero 24 stycznia 2020 otwarto oferty w postępowaniu, którego budżet zamówienia wynosi 5 240 545,19 zł brutto. Oferta Asseco Poland miała wartość 4 627 448 zł brutto, natomiast ITWL – 4 875 490 zł brutto. 14 kwietnia IU MON zdecydował o wyborze tej pierwszej (Asseco Poland dostarczy bsl klasy mikro, 2020-04-22).