31 lipca Komenda Główna Policji (KGP) poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 965 800 zł netto (1 187 934 zł brutto) ze spółką Transactor Security z Warszawy na dostawę dwóch zagłuszarek fal radiowych, które prawdopodobnie trafią do policyjnych minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Hełmy high cut dla Policji, 2020-07-24).

Zakupione zagłuszarki fal radiowych prawdopodobnie trafią do minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Szkolenia Policji / Zdjęcie: Polska Policja

Zakupione zagłuszarki fal radiowych prawdopodobnie trafią do minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Centrum Szkolenia Policji / Zdjęcie: Polska Policja

Postępowanie było realizowane procedurą otwartą od 17 kwietnia br. Termin składania wniosków minął 5 czerwca (zmieniony z 26 maja). Budżet zamówienia wynosił 1,6 mln zł. Kryteriami wyboru oferty były cena (60%), moc wyjściowa pojedynczego pasma (18%), okres gwarancji (15%), termin realizacji zamówienia (5%) i dodatkowa funkcjonalność (2%). Termin dostawy minie 30 września br. (Kombinezony dla policyjnych kontrterrorystów, 2020-07-22).

Odrzucono trzy kontroferty, który były droższe od wskazanej: spółek MEX TECHNOLOGIES z Warszawy (1 732 396,58 zł brutto), Hertz Systems z Zielonej Góry (1 717 138,97 zł brutto) i IBCOL z Warszawy (2 285 340 zł brutto), które przekroczyły zakładany budżet. Wybór oferty Transactor Security nastąpił 30 czerwca, ale został unieważniony 2 lipca z powodu pominięcia czynności odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Jednak jeszcze tego samego dnia, po dokonaniu wszystkich formalności, oferta została ponownie wskazana (Policja szuka przewoźnych magazynów materiałów wybuchowych, 2020-07-16).

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), poszukiwano dostawcy dwóch kompletów zagłuszarek fal radiowych o zastosowaniu policyjno-wojskowym do blokowania emitowanego sygnału zdalnego aktywowania ładunków wybuchowych. Wymagano zagłuszania na częstotliwościach od 25 do 2680 MHz w ośmiu modułach (GSM, UMTS, LTE, operatorów sieci komórkowych w Polsce, częstotliwości Bluetooth, Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz), całkowitą moc wyjściową urządzenia większą niż 70 W i zasilanie z agregatu lub sieci.

Zagłuszarki miały charakteryzować się sygnałem modulowanym cyfrowo, szybkim demontażem anten, dodatkowymi antenami kierunkowymi dla pasm telefonii komórkowej oraz zdalnym włączaniem i wyłączaniem z odległości min. 30 m. Masa urządzenia transportowanego na kółkach miała nie przekraczać 45 kg. Musiało być wyposażone w dodatkowy tablet z systemem Win10 PRO PL oraz z co najmniej 10-calowym ekranem o rozdzielczości HD i odporności IP65.

Co istotne, powyższe postępowanie było drugą próbą zakupu tego rodzaju wyposażenia specjalistycznego dla Polskiej Policji. Plan ich zakupu ogłoszono jeszcze w kwietniu 2019, a budżet zamówienia wynosił wówczas 0,65 mln zł. Przetarg został jednak unieważniony w czerwcu tego samego roku z powodu niespełnienia wymogów formalnych przez opublikowaną dokumentację przetargową (brak publikacji SIWZ) (Zakupy Policji w 2019, 2019-04-08).