8 stycznia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie na dostawy sprzętu wysokościowo-ratowniczego, w skład którego wchodzą lotnicze łódki ratownicze, kamizelki ratownicze, ratownicze spadochrony siedzeniowe i morskie ubiory pilota. Kryteriami wyboru ofert będzie w 60% cena i w 40% gwarancja. Termin składania wniosków to 20 lutego. Dostawy mają zostać zrealizowane do 31 października 2019.

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie na dostawy sprzętu wysokościowo-ratowniczego dla Wojska Polskiego. Obejmują one dostawy 80 łódek ratowniczych LŁR-1MT pozwalają załodze statku powietrznego na przebywanie na wodzie po przymusowym opuszczeniu go / Zdjęcie: Lubawa

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie na dostawy sprzętu wysokościowo-ratowniczego dla Wojska Polskiego. Obejmują one dostawy 80 łódek ratowniczych LŁR-1MT pozwalają załodze statku powietrznego na przebywanie na wodzie po przymusowym opuszczeniu go / Zdjęcie: Lubawa

Postępowanie podzielono na cztery części. W ramach pierwszej poszukiwanych jest 80 lotniczych łódek ratowniczych LŁR-1MT wyposażonych w butlę i dostosowanych do użytkowania w pokrowcach spadochronów S-3 serii 2M lub S-4. Pozwalają załodze statku powietrznego na przebywanie na wodzie po przymusowym opuszczeniu go.

Druga część obejmuje zakup 140 kamizelek ratowniczych KR-7s. 3M wraz z aparatami napełniającymi z butlami z dwutlenkiem węgla. Są przeznaczone do utrzymania rozbitka na powierzchni wody (Oporządzenie dla załóg śmigłowców).

Trzecia część obejmuje dostawy 15 spadochronów ratowniczych siedzeniowych S-4 służących do bezpiecznego opuszczania samolotu M-28 Bryza i śmigłowców Mi-2, Mi-8/17, Mi-14, Mi-24, SW-4 Puszczyk oraz W-3 Sokół w sytuacjach awaryjnych. W jego pokrowcu musi być możliwość umieszczenia łódki ratowniczej LŁR-1/LŁR-1MT oraz automatu spadochronowego KAP-3/KAP-3P1.

Czwarta część to zakup 265 zestawów morskich ubiorów pilota MUP1, chroniącymi rozbitka przed hipotermią (Kamizelki dla załóg śmigłowców, 2018-03-29).

Analiza
Postępowanie dotyczy kolejnej partii sprzętu wysokościowo-ratowniczego dla pilotów Sił Zbrojnych RP. Poprzednia umowa o wartości 1,1 mln zł została podpisana 10 lipca 2018. W jej ramach spółka Lubawa miała dostarczyć 100 lotniczych łódek ratowniczych LŁR-1MT i 120 kamizelek ratowniczych KR-7, Air-Pol – 25 spadochronów ratowniczych plecowych SK-94, a FAS Mariusz Ficoń 5 hełmów lotniczych THL-5R.