Przejdź do serwisu tematycznego

Współpraca w obszarze lotnictwa pomiędzy WAT a PZL-Świdnik

Wojskowa Akademia Techniczna oraz należąca do Leonardo, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik, podpisały porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia przyszłych inżynierów, wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wymiany doświadczeń.

W piątek, 22 marca, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) poinformowała, że z należącą do włoskiej grupy Leonardo, Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) PZL-Świdnik, podpisano porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia przyszłych inżynierów, wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wymiany doświadczeń.

Zdjęcia: WAT

Porozumienie podpisano 19 marca 2024 r. Uczelnię reprezentował Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, a w imieniu spółki dokument podpisał Prezes Zarządu Jacek Libucha.

PZL Świdnik to partner godny zaufania, z którym Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT współpracuje od wielu lat. Dzisiejsze porozumienie otwiera drzwi do nowych obszarów naszej współpracy, jak również zaangażowania pozostałych wydziałów. Akademia realizuje wiele projektów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, m.in. w konsorcjach naukowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem owocującą rozwijaniem innowacyjnych technologii, które znajdują zastosowanie w nowoczesnym uzbrojeniu. W zakresie dydaktyki, kształcimy naszych studentów m.in. dla takich firm jak PZL-Świdnik, dlatego ten bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą korzystnie wpływa na odpowiednie przygotowanie przyszłych absolwentów do wymagań firmy – mówił Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Uczestnicząca w spotkaniu Dyrektor Działu HR spółki Lucyna Pasternak podkreśliła, że PZL-Świdnik jest kluczowym pracodawcą w sektorze lotniczym w Polsce. Realizujemy liczne projekty rekrutacyjne, a wśród nowo zatrudnianych pracowników znaczącą liczbę stanowią osoby z wykształceniem inżynieryjnym, którym oferujemy bardzo dobre warunki rozwoju zawodowego. PZL-Świdnik realizuje wielomilionowe inwestycje, wdraża nowe procesy technologiczne, powiększa portfolio produktowe i swoją wartość dodaną w programach realizowanych wspólnie z Grupą Leonardo. Jednym z akceleratorów jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP – powiedziała. Dodała, że PZL-Świdnik dostrzega ogromny wkład Wojskowej Akademii Technicznej w rozwój polskiego przemysłu lotniczego w obszarze naukowo-badawczym oraz kształceniu kadr.

W spotkaniu wzięła również udział Aleksandra Dąbrowska z HR PZL-Świdnik oraz przedstawiciele Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT: Dziekan dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT, dr hab. inż. Marek Rośkowicz, prof. WAT, dr inż. Mariusz Ważny prof. WAT i ppłk dr inż. Maciej Henzel.

Po zawarciu umowy przedstawiciele spółki przeprowadzili na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa spotkanie ze studentami dotyczące m.in. pracy, staży oraz praktyk. Partner przemysłowy, PZL-Świdnik zadeklarował wolę fundowania staży dla studentów. Zgodnie z umową możliwe będzie wspólne ustalanie tematyki prac dyplomowych i prowadzenie prac badawczych przez studentów, doktorantów i pracowników spółki; uzgodniono, że w ramach takich prac partnerzy mogą udostępniać sobie literaturę i pomoce naukowe.

Akademia i PZL-Świdnik będą udzielać sobie wzajemnie konsultacji merytorycznych w zakresie realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych. W planach są wspólne projekty, publikacje naukowe i występowanie o ochronę praw do wspólnie opracowanych oryginalnych rozwiązań technicznych. Porozumienie przewiduje także wymianę pracowników w celach szkoleniowych, wzajemne uczestnictwo w prezentacjach, seminariach, konferencjach i naradach lub ich współorganizowanie.

PZL-Świdnik, jako jedyny polski OEM śmigłowcowy, wyprodukował i dostarczył ponad 7400 śmigłowców klientom w ponad 40 krajach na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 3000 osób, w tym 650 inżynierów i współpracuje z blisko 1000 polskich przedsiębiorstw. PZL-Świdnik jest kluczowym partnerem polskiego resortu obrony – 80% śmigłowców dostarczonych MON to maszyny produkcji PZL- Świdnik. Od 2010 r. firma jest częścią międzynarodowej Grupy Leonardo działającej w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki oraz obronności i bezpieczeństwa. W ramach Grupy Leonardo, PZL-Świdnik jest Centrum Doskonałości Struktur Lotniczych, dysponując pełną zdolnością przemysłową w tym zakresie. PZL-Świdnik jest ważnym podmiotem integrującym polski sektor lotniczy.

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X