Na zlecenie Amerykańskiego Dowództwa Wojsk Specjalnych w Naval Surface Warfare Center został przeprowadzony cykl prób w których sprawdzano wytrzymałość i niezawodność dwóch popularnych modułowych systemów montażowych. Badania były prowadzone aby wyłonić rozwiązanie, które będzie zastosowane w ramach programów Suppressed Upper Reciever Group (modernizacji karabinka M4A1) oraz Advanced Sniper Rifle (którego celem jest zapewnienie wojskom specjalnym następcy obecnie użytkowanych powtarzalnych karabinów wyborowych).

Zestawy osłon wraz szynami obydwu systemów zostały posadowione na identycznych karabinkach M4A1 i poddane serii testów na wytrzymałość i powtarzalność ustawień posadowionego na nich wyposażenia /Zdjęcia: Naval Surface Warfare Center

Zestawy osłon wraz szynami obydwu systemów zostały posadowione na identycznych karabinkach M4A1 i poddane serii testów na wytrzymałość i powtarzalność ustawień posadowionego na nich wyposażenia /Zdjęcia: Naval Surface Warfare Center

Do testów Naval Surface Warfare Center zamówiła gotowe rozwiązania u producentów oferujących akcesoria zarówno zgodne ze standardem KeyMod jak i M-LOK. Na identycznych karabinkach M4A1 zostały zamontowane osłony luf z szynami uniwersalnymi produkowane przez Aero Precision, Midwest Industries i Seekins. Każdy z producentów dostarczył po trzy zestawy każdego typu.Wszystkie zestawy szyn zostały poddane próbom na powtarzalność, wytrzymałość, brutalne traktowanie, upadki oraz sprawdzono jak znoszą obciążenie statyczne.

Obydwa systemy dobrze zniosły próby na wytrzymałość i brutalne traktowanie, jednak w teście na powtarzalność znacząco lepszy wynik osiągną M-LOK – zamontowane na szynie urządzenie pomiarowe wykazało odchylenie średniego punktu trafienia w zakresie 0,0-6,6 MOA, gdy w przypadku analogicznej próby z łożem KeyMod odchylenie wahało się pomiędzy 0,2 a 14,6 MOA. Również w przypadku badania obciążeń statycznych (siła przyłożona pod kątem 90 do osi broni) system M-LOK okazał się być o 215% wytrzymalszy od konkurenta. Natomiast, zdaniem prowadzących testy, KeyMod pozwala na znacznie łatwiejsze posadowienie przyrządów celowniczych osiowo w stosunku do lufy. 

Wyniki prób prawdopodobnie przesądzą o wyborze przez amerykańskie jednostki specjalne systemu M-LOK do przyszłych programów, gdyż zapewniają one większą stabilność montowanego wyposażenia.